Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką

Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką

Tczew. Most kolejowy. Oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego odbudowanego przez armię niemiecką / niem. Dirschau Notbrücke

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • prowizoryczny most kolejowy odbudowywany przez armię niemiecką (1 września 1939 roku saperzy z 2. Batalionu Strzelców wysadzili kilka przęseł tczewskich mostów wiślanych, armia niemiecka przystąpiła do odbudowy zniszczonych odcinków mostu kolejowego pod koniec 1939 roku, wykonano wówczas prowizoryczną konstrukcję odchyloną na północ od prawidłowej osi mostu; jednotorowy most w takiej wersji konstrukcyjnej użytkowany był zaledwie przez kilka miesięcy [do września 1940 roku]; pierwszy pociąg przejechał odbudowanym mostem kolejowym dnia 16 października 1939; przy odbudowie mostu tczewskiego / mostu kolejowego zatrudnieni byli m.in. Polacy skierowani na roboty przymusowe przez Arbeitsamt – Urząd Pracy, jeńcy z Belgii (w okresie od czerwca do sierpnia 1940 roku), a także więźniowie tczewskich koszar (odpowiedzialni m.in. za rozbijanie bloków kamiennych oraz budowę dróg dojazdowych do tymczasowego promu); za: „Mosty Tczewskie” Łukasz Brządkowski, Przemysław Zieliński, s. 44)
 • pociąg (pierwszy pociąg relacji Królewiec – Berlin przejechał odbudowanym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku; za: „Mosty Tczewskie” Łukasz Brządkowski, Przemysław Zieliński, s. 44)
 • przęsła mostowe
 • zniszczony most drogowy – widoczny w tle (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)

osoby widoczne:

 • żołnierze niemieccy
 • oficerowie niemieccy

osoby powiązane:

 • Albert Forster – namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, obecny podczas przejazdu pociągu relacji Królewiec – Berlin (chodzi o przejazd odbudowanym przez armię niemiecką prowizorycznym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku)
 • gen. Fedor von Bock – dowódca grupy Armii „Nord”, obecny podczas przejazdu pociągu relacji Królewiec – Berlin (chodzi o przejazd odbudowanym przez armię niemiecką prowizorycznym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku)
 • Julius Dorpmüller – minister transportu III Rzeszy, obecny podczas przejazdu pociągu relacji Królewiec – Berlin (chodzi o przejazd odbudowanym przez armię niemiecką prowizorycznym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku)
 • Walther von Brauchitsch – naczelny dowódca niemieckich wojsk lądowych

datowanie:

październik 1939 [oficjalne otwarcie prowizorycznego mostu kolejowego; przejazd pociągu relacji Królewiec-Berlin]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. Gerhard Witt, Graudenz [Grudziądz]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 19 lutego 1941 roku (adresat: Leo Jank, Bromberg [Bydgoszcz])

uwagi:

 • na odwrocie dwa znaczki pocztowe Deutsches Reich
 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 19.02.1941

sygnatura:

Poczt258

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content