Tczew. Widok na obecny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (dawna siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej)

Tczew. Widok na obecny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (dawna siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej)

Tczew. Widok na obecny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (dawna siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej)

obiekty widoczne:

 • Starostwo / obecnie: budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
 • samochód osobowy marki GAZ M-21 Wołga [początkowo M-21 Wołga; samochód osobowy produkowany w latach 1956–1970 w radzieckich zakładach Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod (Gorkowska Fabryka Samochodów) w Niżnym Nowogrodzie; samochód powszechnie używany jako taksówka oraz pojazd służbowy funkcjonariuszy państwowych w krajach bloku wschodniego, w tym również w Polsce; łącznie z linii produkcyjnej zeszło 639 478 Wołg pierwszej generacji, razem z wersją kombi]
 • rowery
 • wóz konny
 • oświetlenie uliczne

instytucje powiązane:

 • Rada Narodowa – terenowy organ władzy państwowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; zgodnie z Konstytucją z 1952 roku wybierany na 3-letnią kadencję; do zadań RN należało m.in.: uchwalanie terenowych planów i budżetów gospodarczych, kontrola uchwał Rad niższego szczebla, utrzymanie porządku publicznego, współdziałanie w umacnianiu obronności i bezpieczeństwa państwa

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • woźnica

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • K. Jabłoński [Krzysztof Jabłoński] – artysta fotograf, historyk, teoretyk fotografii, autor i współautor wystaw indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych, krajowych oraz międzynarodowych, w 1957 roku przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików, odznaczony między innymi Medalem za Zasługi dla ZHP, Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Medalem im. Jana Bułhaka, uhonorowany tytułem Artiste FIAP [Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP]

datowanie:

lata 60. XX wieku; fotografia wykonana przed rokiem 1965 [por. data korespondencji odręcznie zapisana na rewersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem Biura Wydawniczego „Ruch” (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. K. Jabłoński
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 7 sierpnia 1965 roku (adresat: Edward Krzyżanowski, Sól, województwo katowickie – ośrodek wczasów wagonowych PKP)

uwagi:

 • na odwrocie znaczek pocztowy o wartości 40 gr
 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Tczew z datą 7.08.1965

sygnatura:

Poczt271

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content