Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz)

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz)

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz) / niem. Dirschau. Marktplatz

obiekty widoczne:

 • ratusz staromiejski – centralna część rynku (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica staromiejska [opatrzona szyldem „August Kowalewitz – Markt 26 – Schuhfabrik = Schuhhandlung & Schnellbesohlerei – Zum Kaffee & Speiselocal. Reparaturwerkstaff für Gumischuhe aller Art” /Sklep obuwniczy, naprawa obuwia, kawiarnia, lokal gastronomiczny, jadłodajnia] – obiekt spłonął w maju 1916 roku (18 maja 1916 roku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32); na bocznej ścianie budynku widoczny szyld Marie Dorsch
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 18 [daw. Markt 18] / kamienica narożna (dwukondygnacyjny budynek mieszkalno-handlowy wybudowany przez G. Wilkego w miejscu kamienicy zniszczonej przez pożar w lipcu 1900 roku, obiekt będący własnością Julii Leyde; w budynku mieściły się m.in. Schuhwarenhaus [sklep obuwniczy] – M. Leyde oraz Kaiser’s Kaffee Geschäft [kawiarnia]- Alfred Möller; 1901 rok – budowa nowych okien wystawowych od strony rynku, w latach 1854-1899 własność wdowy Amalii Dahmer; od roku 1899 wł. Gmina Miejska Tczew; około roku 1922 przebudowa obiektu / fasady dla potrzeb tczewskiego Banku Dyskontowego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 17 [daw. Markt 17] z attyką zwieńczoną wieżyczką (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, 1909 rok – przebudowa elewacji frontowej, kolejni właściciele począwszy od roku 1900: Eduard Sonnert, Julia Leyde z domu Blum, Artur Leyde, Bernard Brzozowski, na początku XX wieku w budynku mieścił się Hotel Cesarski (Kaiserhof)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 16 [daw. Markt 16] – w kadrze widoczny fragment obiektu (po pożarze w lipcu 1900 roku gruntowna przebudowa i rozbudowa kamienicy, w latach 1897-1920 własność kupca Sallego Brennera, w latach 1920-1939 własność kupca Władysława Maciejewskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 15 – kadrze widoczny fragment obiektu (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, w latach 1900-1908 własność kupca Adalberta Redlingera, kolejni właściciele: Sally Brenner, Władysław Teodorczyk)
 • budynek przy ulicy Garncarskiej 3/4 – obiekt widoczny w tle (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; budynek wzniesiony jako oficyna mieszkalna kamienicy rynkowej nr 18 [w pierwszej połowie XIX wieku w miejscu tym stał spichlerz, stajnia, oficyna / budynek tylny; w pierwszych latach wieku XX oficynom nadano samodzielnie numery administracyjne)
 • powóz konny
 • słup ogłoszeniowy

osoby powiązane:

 • Adalbert Redlinger – kupiec, w latach 1900-1908 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Teodorczyk – kupiec, urzędnik kolejowy z Gdańska, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Amalia Dahmer – w latach 1854-1899 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 18/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Bernard Brzozowski – mistrz szewski, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Julia Leyde – w latach 1920-1922 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17, właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Artur Leyde – w latach 1920-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Eduard Sonnert – mistrz malarski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Maciejewski – kupiec, w latach 1920-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Marie Dorsch – właścicielka (?) domu przy ul. Podmurnej 14 – wówczas Grosse Mauerstraße 14
 • August Kowalewitz – kupiec, szewc, właściciel zakładu szewskiego i lokalu gastronomicznego przy daw. Markt 26
 • Marie Leyde – nazwisko widoczne na szyldzie sklepowym (kamienica staromiejska nr 18)
 • Alfred Möller – nazwisko widoczne na szyldzie sklepowym (kamienica staromiejska nr 18); właściciel kawiarni (niem. Kaiser’s Kaffee Geschäft)
 • Simon Michaelis – nazwisko widoczne na szyldzie sklepowym (kamienica staromiejska nr 18)

osoby widoczne:

woźnica

datowanie:

około 1907 [widok późniejszy od widoku przedstawionego na karcie pocztowej nr 764, por. https://skarbnica.tczew.pl/2315/tczew-widok-na-obecny-plac-generala-jozefa-hallera-daw-plac-wolnosci-adolf-hitler-platz-plac-pierackiego-stary-rynek-rynek-markt-marktplatz-widok-od-obecnej-ulicy-kardynala-stefana-wyszyns/ / zdjęcie wykonane po wstawieniu nowych okien wystawowych od strony rynku (1901 rok) – kamienica nr 18

uwagę zwraca ponadto szyld „Kaiserhof” (kamienica przy obecnym Placu Hallera 17) – chodzi o Hotel Cesarski działający w Tczewie na początku XX wieku

por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku – karta pocztowa fotograficzna [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. Reinicke & Rubin, Dresden [Wiedeń]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 21 sierpnia 1914 roku

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 21.08.1914

sygnatura:

Poczt284

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content