Tczew. Widok na obecną ulicę A. Mickiewicza (zdjęcie wykonane o godz. 16:23)

Tczew. Widok na obecną ulicę A. Mickiewicza (zdjęcie wykonane o godz. 16:23)

Tczew. Widok na obecną ulicę A. Mickiewicza (zdjęcie wykonane o godz. 16:23)

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 17 (kamienica opatrzona szyldem „B. Mańkowski”; około 1900 roku przebudowa / modernizacja obiektu, nadanie budynkowi wyglądu zbliżonego do stanu dzisiejszego, zachowane gotyckie mury obwodowe piwnic oraz renesansowe mury działowe; w latach 1881-1899 własność majstra piekarskiego Ernesta Eduarda Miethe [od roku 1890 rentiera], w latach 1899-1939 własność cukiernika Adolfa Miethe; w roku 1929 na parterze obiektu mieścił się zakład zegarmistrzowski, jubilerski i optyczny Bernarda Mańkowskiego, wcześniej zakład jubilersko-zegarmistrzowski prowadził w tym miejscu Eduard Pelzer; po wojnie w budynku działała również kawiarnia „Wilnianka” prowadzona przez Alicję Frenchowicz, do roku 1945 zamieszkałą w Wilnie)
 • zegar uliczny wskazujący godzinę 16:23
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 16 (około 1830 roku działka opisana jako „działka dziedziczna z domem mieszkalnym”, w latach 1846-1863 własność Fridricha Duschinskiego – kołodzieja, około 1860 roku w dokumentacji działki uwzględniono: dom mieszkalny z podwórzem oraz kuchnię z pralnią, w latach 1863-1914 własność siodlarza Eduarda Kindera; obiekt całkowicie przebudowano w roku 1965 z zachowaniem dotychczasowych gabarytów; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 16 mieszkali bądź prowadzili działalność: Amalia Kinder – właścicielka składu towarów krótkich [bławaty, bielizna, konfekcja, galanteria], Zelma Kinder / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 15 / Stara Apteka pod Złotym Lwem – Kazimierz Nadolski (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku; Apteka „Pod Złotym Lwem” założona przez Johanna Hildebrandta, otwarta 27 grudnia 1805 roku; kolejni właściciele-aptekarze począwszy od roku 1831: Adolph Siegfried Monien, Carl Heinrich Kruekenberg, Adolf Gotthilf Ferdinand Streichern, Luis Boltzmann, Richard Neumann, Emil Stroschein, Casimir Magierski, Alfons Wiegmann, Lother Cohn, Gustaw Weiss, Alfons Thielsch, Richard Scherers, Hans Gerdach, Kasimir Nadolski; komisaryczny zarządca apteki w okresie okupacji niemieckiej: Hans Jurgen Tiesler; apteka kilkukrotnie zmieniała nazwę: Apteka u Francuza / nazwa potoczna, Magierski’sche Apotheke, Stara Apteka pod Złotym Lwem)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 14 (czas powstania obiektu: XVIII wiek; w roku 1903 w kamienicy mieściła się restauracja z salą bilardową i bufetem / własność restauratora Groddecka; kolejni właściciele począwszy od roku 1914: Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 14 mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Patz – werkmistrz / majster, Józef Sokołowski – fryzjer, w okresie międzywojennym J. Sokołowski prowadził zakład fryzjerski w budynku przy ul. A. Mickiewicza 9, A. Srediński – bankowiec, Ludwik Drost – kupiec, rzemieślnik, zajmujący się wyplataniem koszy, Gustaw Klammer – mistrz rzeźnicki / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 13 / w roku 1924 siedziba Polskiego Banku Handlowego (czas powstania: XVIII wiek; przebudowa: około 1800 roku; kolejni właściciele począwszy od roku 1903: Leopold Michaelis, Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 13 mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Kalabiński – bankowiec, Franciszek Kargol – bankowiec / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 12 (czas powstania: 1905 rok; obiekt przebudowany dla kupca Adolfa Hermana Hardera / skład kolonialny; w latach 1906-1939 własność Franza Schümanna – mistrza rzeźnickiego)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 11 (czas powstania: 2. połowa XIX wieku; kolejni właściciele począwszy od roku 1888: Alina Reinecker, Wilhelm Reinecker, Otto Kirschbaum, Henryk Orcholski, Franciszek Słomka)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 10 (czas powstania: XIX wiek; w latach 1918-1922 własność Berthy Lachmann; w latach 1924-1939 własność kupca Makarego Gliszczyńskiego)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 9 (czas powstania: XVIII/XIX wiek; jeden z najlepiej zachowanych tczewskich domów barokowych; w latach 1913-1939 własność Gustawa Bucherta; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 9 prowadzili działalność: Józef Sokołowski – fryzjer, Teodor Dietrich – piekarz / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 8 (czas powstania: 1880 rok; kolejni właściciele począwszy od roku 1899: Carl Nichterlein, dr Otto Nichterlein, J. Wiśnicki; około roku 1930 w budynku mieściła się kawiarnia z restauracją będąca własnością J. Wiśnickiego; w roku 1924 na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza 8 mieścił się skład obuwia, skór i przyborów szewskich Juliusza Wiśnickiego / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica narożna przy ulicy A. Mickiewicza 7 (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; w latach 1878-1890 obiekt będący własnością Josepha Carrsohna; w latach 1890-1906 obiekt będący własnością kupca Juliusa Levita; w latach 1906-1908 wł. Herman i Henriette Ormanschick, od 1908 wł. (?) Emil Jagielski; charakterystyczne elementy: boniowana / zdobiona elewacja w obrębie parteru, fryzy, gzymsy, żeliwna balustrada balkonu)
 • budynek przy ulicy A. Mickiewicza 2 / w kadrze widoczny fragment obiektu – prawa strona; kamienica opatrzona szyldem „Specjalny dom margaryny i tłuszczów” / sklep detaliczny tczewskiej mleczarni okręgowej mieścił się w kamienicy przy ob. ulicy Mickiewicza 9 (1925/1926 rok – gruntowna przebudowa obiektu [wł. F. Pinszke], w latach 80-90-tych XX wieku remont generalny z przebudową poddasza; w roku 1924 na parterze budynku przy ulicy A. Mickiewicza 2 mieścił się skład żywnościowy / skład artykułów spożywczych prowadzony przez Władysława Bartkowiaka / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 3 – prawa strona kadru (dawny wyszynk; czas powstania obiektu: połowa XIX wieku; właściciele: R. L. Hahn (około 1909 roku), R. Diethelm (około 1933 roku); w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 13 mieszkali bądź prowadzili działalność: Stanisław Kreft – kolejarz, Anna Muchowska – krawcowa, Franciszek Reimus – telegrafista, Franciszek Zelewski – kolejarz / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 4 / „Dom Mebli – Władysław Dudziński” – prawa strona kadru (czas powstania obiektu: 2. połowa XIX wieku; w 1902 roku przebudowa pomieszczeń sklepowych [wł. W. Reinecker]; w latach 1928-1929 dobudowanie dodatkowej kondygnacji [wł. Władysław Dudziński]; w roku 1924 w budynku przy ul. A. Mickiewicza 4 mieścił się skład mebli oraz warsztat tapicerski W. Dudzińskiego / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • rower

osoby powiązane:

 • Ernest Eduard Miethe – majster piekarski, w latach 1881-1899 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Miethe – cukiernik, w latach 1899-1939 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Eduard Pelzer – kupiec, właściciel zakładu jubilersko-zegarmistrzowskiego (ul. J. Dąbrowskiego 2 oraz ul. A. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją)
 • Bernard Mańkowski – kupiec, właściciel zakładu zegarmistrzowskiego, jubilerskiego i optycznego mieszczącego się na parterze budynku przy ul. A. Mickiewicza 17
 • Alicja Frenchowicz – właścicielka kawiarni „Wilnianka” mieszczącej się na parterze budynku przy ul. A. Mickiewicza 17
 • Fridrich Duschinski – kołodziej, w latach 1846-1863 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Eduard Kinder – siodlarz, w latach 1863-1914 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Hildebrandt – założyciel apteki przy ul. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Hans Jurgen Tiesler – w okresie okupacji niemieckiej zarządca apteki przy ul. A. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Kazimierz Nadolski – w latach 1919-1939 właściciel kamienicy/apteki przy ul. A. Mickiewicza 15
 • Carl von Tadden – kupiec, właściciel kamienic przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14, w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maria Elbinghaus von Tadden – właścicielka kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maurycy Cieśliński – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Leopold Michaelis – kupiec z Gdańska, w latach 1903-1904 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Franz Schümann – rzeźnik, w latach 1906-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Herman Harder – buchalter, w latach 1882-1906 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Alina Reinecker – w latach 1888-1913 właścicielka kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Wilhelm Reinecker – zegarmistrz, w latach 1888-1913 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11, właściciel budynku przy ul. A. Mickiewicza 4 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Otto Kirschbaum – zegarmistrz, w latach 1913-1919 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Henryk Orcholski – kupiec, właściciel składu obuwia, w latach 1919-1927 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Franciszek Słomka – drogerzysta, w latach 1927-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Makary Gliszczyński – kupiec, w latach 1924-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Bertha Lachmann – w latach 1918-1922 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Gustaw Buchert – w latach 1913-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • J. Wiśnicki – kupiec, właściciel kawiarni przy ul. A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Otto Nichterlein – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl Nichterlein – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Julius Levit – kupiec, w latach 1890-1906 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Carrsohn – w latach 1878-1890 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Herman Ormanschick – w latach 1906-1908 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Henriette Ormanschick – w latach 1906-1908 właścicielka kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Emil Jagielski – od roku 1908 właściciel (?) kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • F. Pinszke – właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • R. L. Hahn – właściciel budynku przy ul. A. Mickiewicza 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • R. Diethelm – właściciel budynku przy ul. A. Mickiewicza 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Władysław Dudziński – kupiec, w latach 1921-1939 właściciel budynku przy ul. A. Mickiewicza 4

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1929 [od roku 1929 na parterze budynku przy ulicy A. Mickiewicza 17 mieścił się zakład zegarmistrzowski, jubilerski i optyczny Bernarda Mańkowskiego] – około 1936

por. dodatkowo karta pocztowa nr 192 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/5170/tczew-widok-na-obecna-ulice-a-mickiewicza-zdjecie-wykonane-o-godz-1623/

opis fizyczny:

pocztówka w sepii (fotograficzna; uszkodzona – odcięty lewy dolny róg); wyd. nakładem Księgarni Pocztowej „LOT” Tczew (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt288

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content