Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 14 (czas powstania obiektu: XVIII wiek; w roku 1903 w kamienicy mieściła się restauracja z salą bilardową i bufetem / własność restauratora Groddecka; kolejni właściciele począwszy od roku 1914: Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 14 mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Patz – werkmistrz / majster, Józef Sokołowski – fryzjer, w okresie międzywojennym J. Sokołowski prowadził zakład fryzjerski w budynku przy ul. A. Mickiewicza 9, A. Srediński – bankowiec, Ludwik Drost – kupiec, rzemieślnik, zajmujący się wyplataniem koszy, Gustaw Klammer – mistrz rzeźnicki / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 15 / Stara Apteka pod Złotym Lwem – Kazimierz Nadolski (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku; Apteka „Pod Złotym Lwem” założona przez Johanna Hildebrandta, otwarta 27 grudnia 1805 roku; kolejni właściciele-aptekarze począwszy od roku 1831: Adolph Siegfried Monien, Carl Heinrich Kruekenberg, Adolf Gotthilf Ferdinand Streichern, Luis Boltzmann, Richard Neumann, Emil Stroschein, Casimir Magierski, Alfons Wiegmann, Lother Cohn, Gustaw Weiss, Alfons Thielsch, Richard Scherers, Hans Gerdach, Kasimir Nadolski; komisaryczny zarządca apteki w okresie okupacji niemieckiej: Hans Jurgen Tiesler; apteka kilkukrotnie zmieniała nazwę: Apteka u Francuza / nazwa potoczna, Magierski’sche Apotheke, Stara Apteka pod Złotym Lwem)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 16 (około 1830 roku działka opisana jako „działka dziedziczna z domem mieszkalnym”, w latach 1846-1863 własność Fridricha Duschinskiego – kołodzieja, około 1860 roku w dokumentacji działki uwzględniono: dom mieszkalny z podwórzem oraz kuchnię z pralnią, w latach 1863-1914 własność siodlarza Eduarda Kindera; obiekt całkowicie przebudowano w roku 1965 z zachowaniem dotychczasowych gabarytów; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 16 mieszkali bądź prowadzili działalność: Amalia Kinder – właścicielka składu towarów krótkich [bławaty, bielizna, konfekcja, galanteria], Zelma Kinder / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 17 (około 1900 roku przebudowa / modernizacja obiektu, nadanie budynkowi wyglądu zbliżonego do stanu dzisiejszego, zachowane gotyckie mury obwodowe piwnic oraz renesansowe mury działowe; w latach 1881-1899 własność majstra piekarskiego Ernesta Eduarda Miethe [od roku 1890 rentiera], w latach 1899-1939 własność cukiernika Adolfa Miethe; w roku 1929 na parterze obiektu mieścił się zakład zegarmistrzowski, jubilerski i optyczny Bernarda Mańkowskiego, wcześniej zakład jubilersko-zegarmistrzowski prowadził w tym miejscu Eduard Pelzer; po wojnie w budynku działała również kawiarnia „Wilnianka” prowadzona przez Alicję Frenchowicz, do roku 1945 zamieszkałą w Wilnie)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 18 opatrzona szyldem „Adolph Lietz” (w latach 1880-1890 obiekt wzniesiony w całości, zachowana żeliwna balustrada balkonu, fryz międzykondygnacyjny i podokapowy; w latach 1877-1939 w rękach rodziny kupieckiej Lietz: Adolf Lietz, Marie Wilhelmine Lietz, Emil Lietz)
 • kamienica przy ulicy Mickiewicza 19 kamienica opatrzona szyldem „Balzer – Damen und Herren Artikel / Damen und Herren Hüte” [moda damska, moda męska, nakrycia głowy] (czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; od lat 50. XIX wieku właścicielami piekarze / rodzina Senger: od 1877 do 1933 roku; w latach 1932-1934 nadbudowa drugiego piętra – właściciel: W. Sabowski; w roku 1963 remont elewacji)
 • kamienica przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (rozwidlenie ulic Mickiewicza i Krótkiej, tak zwany Skwer różany; czas powstania obiektu: druga połowa XIX wieku, obiekt mieszkalno-usługowy wybudowany dla rodziny kupieckiej Sommerfeldów; zmodernizowany / rozbudowany na początku XX wieku; kolejny właściciel (około 1907 roku): Alfons Rutkowski)
 • powóz konny

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Carl von Tadden – kupiec, właściciel kamienic przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14, w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maria Elbinghaus von Tadden – właścicielka kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maurycy Cieśliński – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Hildebrandt – założyciel apteki przy ul. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Hans Jurgen Tiesler – w okresie okupacji niemieckiej zarządca apteki przy ul. A. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Kazimierz Nadolski – w latach 1919-1939 właściciel kamienicy/apteki przy ul. A. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Fridrich Duschinski – kołodziej, w latach 1846-1863 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Eduard Kinder – siodlarz, w latach 1863-1914 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Ernest Eduard Miethe – majster piekarski, w latach 1881-1899 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Miethe – cukiernik, w latach 1899-1939 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Lietz (Adolf Lietz, Marie Wilhelmine Lietz, Emil Lietz) – rodzina kupiecka, w latach 1877-1939 właściciele kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Balzer [imię nieznane] – kupiec / „Balzer – Damen und Herren Artikel / Damen und Herren Hüte” [moda damska, moda męska, nakrycia głowy]
 • Alfons Rutkowski – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Sommerfeld – rodzina kupiecka, właściciele kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • rodzina Senger [piekarze] – od lat 50. XIX wieku właściciele kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 19
 • W. Sabowski – w latach 30. XX wieku właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 19

datowanie:

1939-1941 [por. pocztówka numer 71 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/4463/tczew-widok-na-obecna-ulice-adama-mickiewicza-2/]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. [Spezialverlag / wydanie specjalne] Robert Franke, Hamburg; proj. / fot. Pressebilderdienst Horst Frege, Hamburg

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt309

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content