Rozpoczęcie uroczystości poświęcenia dzwonów kościelnych dnia 18 maja 1930 roku

Rozpoczęcie uroczystości poświęcenia dzwonów kościelnych dnia 18 maja 1930 roku

Rozpoczęcie uroczystości poświęcenia dzwonów kościelnych dnia 18 maja 1930 roku

obiekty widoczne:

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych przy Placu Świętego Grzegorza 4/5 (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • Chrystus Król – dzwon farny [dzwon wykonany w odlewni Braci Felczyńskich w Kałuszu (obecnie Ukraina); waga dzwonu bez okuć – 2991 kg, waga dzwonu z okuciami niezbędnymi do jego zawieszenia- 3663 kg; na dzwonie wizerunki: 1) Matki Boskiej Częstochowskiej z fragmentem modlitwy: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”; 2) Jezusa Ukrzyżowanego i grupy pasyjnej – Maryi, Jana i Marii Magdaleny – pod krzyżem napis: „Przez Krzyż Twój, od nieprzyjaciół naszych, wybaw nas Panie”; 3) Orła Białego wraz z modlitewnym wezwaniem: „Ojczyznę, wolność, zachowaj nam Panie!”; 4) Chrystusa Króla wraz z fragmentem modlitwy: „O Królu Pokoju, Chryste – Jezu, Króluj nam!”; dzwon farny okalała następująca inskrypcja: „Wojna światowa dwa dzwony zniszczyła, szczodra ofiarność Bogu je zwróciła. Bogu cześć oddają, nabożnych wołają, grzesznych przestrzegają, umarłych żegnają” RP. 1930 / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • Jan Chrzciciel – dzwon farny [dzwon wykonany w odlewni Braci Felczyńskich w Kałuszu (obecnie Ukraina); waga dzwonu z okuciami niezbędnymi do jego zawieszenia – 1820 kg; waga dzwonu bez okuć – 1475 kg; na dzwonie wizerunki: 1) Jana Chrzciciela oraz św. Wojciecha wraz z fragmentem biblijnym: „Jam głos wołającego na puszczy / Gotujcie drogę Pańską”; 2) św. Stefana króla i św. Aleksandra wraz z inskrypcją: „Gdy Nuncjusz Polski Achilles Ratti, jako Pius XI, był Papieżem, ks. Bp Stanisław W. Okoniewski biskupem Chełmińskim, proboszczem Fary św. Krzyża ks. Aleksander Kupczyński, a Burmistrzem miasta Stefan Wojczyński – te trzy dzwony ulano w Kałuszu, w odlewni Braci Felczyńskich” RP 1930 / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • Bernard – dzwon farny o wadze 945 kg z okuciami niezbędnymi do jego zawieszenia oraz 806 kg bez okuć [dzwon wykonany w odlewni Braci Felczyńskich w Kałuszu (obecnie Ukraina); na dzwonie umieszczono wizerunki świętych: Bernarda, Barbary, Stanisława Kostki i Teresy od Dzieciątka Jezus; poniżej wizerunków świętych wezwanie modlitewne: „Bernardzie, wznoś głos Twój do Tronu Bożego. Za fundatora Roberta Banieckiego – dla dzieci Bernarda i Haliny wzniósł ten niezwykły pomnik, jedyny. Chwałę więc jego głoś. O łaskę Bożą proś.” RP 1930. / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]

uwagi:

 • Dzwony „Bernard”, „Jan Chrzciciel”, „Chrystus Król” dzwoniąc, wygrywały początek łacińskiej melodii antyfony „Salve Regina” / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • dnia 3 maja 1930 roku dzwony kościelne (po uprzednim skorygowaniu tonacji) zaprezentowane zostały na Targach Poznańskich; w kilka tygodni po poświęceniu wciągnięto je na wieżę tczewskiej fary, gdzie przetrwały do II wojny światowej

wydarzenia powiązane:

Dzwony „Chrystus Król”, „Jan Chrzciciel” i „Bernard” zostały nabyte w Poznaniu za przeszło 60 tys. złotych. Poświęcone zostały 18 maja 1930 r. przez bp. sufragana Konstantego Dominika, na Mszy Św. niedzielnej o godz. 16.00.

obiekty / miejsca powiązane (w tym również obiekty niewidoczne w kadrze):

 • szkoła Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych przy Placu Świętego Grzegorza 4/5 (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści przy Placu Świętego Grzegorza 6
 • Plac Św. Grzegorza / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (daw. Plac Komuny Paryskiej; w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)

osoby powiązane:

 • Felczyńscy – firma rodzinna ludwisarzy, założona w 1808 r. w  Kałuszu (obecnie Ukraina); współcześnie firma prowadzi odlewnie w  Przemyślu i  Taciszowie / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • papież Pius XI (wł. Ambrogio Damiano Achille Ratti) – arcybiskup Mediolanu w latach 1921–1922, pierwszy Suweren Państwa Watykańskiego
 • Stanisław Wojciech Okoniewski – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1926-1944 biskup chełmiński
 • Aleksander Kupczyński – ksiądz katolicki, czołowych działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu Nadwiślańskim; od 1926 roku proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, inicjator wielu działań mających na celu odnowienie tczewskiej świątyni, współorganizator Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Stefan Wojczyński – burmistrz Tczewa w latach 1922-35
 • Robert Baniecki – kupiec, w latach 1920-1943 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13; fundator dzwonu „Bernard” [por. inskrypcja: „Bernardzie, wznoś głos Twój do Tronu Bożego. Za fundatora Roberta Banieckiego – dla dzieci Bernarda i Haliny wzniósł ten niezwykły pomnik, jedyny. Chwałę więc jego głoś. O łaskę Bożą proś.” RP 1930.]
 • Konstanty Dominik – biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, społecznik i patriota; internowany przez Niemców 31 stycznia 1940 roku, umieszczony początkowo na jednym z oddziałów szpitalnych, następnie przeniesiony do klasztoru sióstr elżbietanek; pełniąc w klasztorze funkcję kapelana zmarł w opinii świętości 7 marca 1942 roku, pochowany na cmentarzu w Oruni; od 1965 roku toczy się w Rzymie proces kanoniczny o beatyfikację biskupa Konstantyna Dominika

datowanie:

18 maja 1930 roku – msza święta niedzielna (godzina 16:00)

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna) z adnotacją „Przedruk wzbroniony”

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt319

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content