Tczew. Powitanie księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego przez duchowieństwo i wiernych

Tczew. Powitanie księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego przez duchowieństwo i wiernych

Powitanie ks. biskupa Stanisława Okoniewskiego przez duchowieństwo i wiernych

obiekty widoczne:

 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 16 – budynek opatrzony szyldem „Władysław Maciejewski. Bławaty. Konfekcja. Artykuły męskie” (po pożarze w lipcu 1900 roku gruntowna przebudowa i rozbudowa kamienicy, w latach 1897-1920 własność kupca Sallego Brennera, w latach 1920-1939 własność kupca Władysława Maciejewskiego / por. ogłoszenie zamieszczone w Księdze adresowej Tczewa i Pelplina z 1924 roku: „Władysław Maciejewski – Rynek 16 – Tczew – Telef. 66. Dom Towarowy. Bławaty. Konfekcja. Towary krótkie. Bielizna. Sprzęty domowe i kuchenne. Porcelana i szkła”; por. dodatkowo ogłoszenie zamieszczone na łamach Kalendarza kościelnego Parafii Świętego Józefa w Tczewie z 1930 roku: „Władysław Maciejewski – Telefon 66 – Tczew – Rynek 16 poleca w największym na miejscu wyborze i po cenach korzystnych: bławaty, konfekcję, futra, bieliznę, towary drobne, trykotaże, firany, dywany, chodniki. Proszę zwiedzić mój skład bez przymusu kupna. Kro u mnie kupuje, ten dobrze kupuje”)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 15 opatrzona szyldem „Hanka” (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, w latach 1900-1908 własność kupca Adalberta Redlingera, kolejni właściciele: Sally Brenner, Władysław Teodorczyk)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 14 opatrzona szyldem: „Stanisław Pańcierzyński” / St. Pańcierzyński. Dom bławatów i konfekcji. Towarów krótkich i galanterii. Hurt i detal – Stary Rynek 14; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku (czas powstania obiektu: XIX wiek; kamienica odbudowana po pożarze pierzei rynku w lipcu 1900 roku; w latach 1865-1907 własność kupca Juliusa Wagnera; w roku 1912 obiekt przebudowany dla rodziny Goldsteinów, w latach 1922-1936 własność kupca Stanisława Pancierzyńskiego, w latach 1936-1939 własność kupca Franciszka Malewskiego)
 • flagi państwowe

osoby widoczne:

 • Stanisław Wojciech Okoniewski – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1926-1944 biskup chełmiński; odznaczony między innymi: Krzyżem Komandorskim (1927 rok), Krzyżem Niepodległości (1934 rok), Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski (27 czerwca 1936 roku; odznaczenie cywilne przyjęte z rąk Prezydenta Ignacego Mościckiego), a także „Białym Krukiem” i Wielką Wstęgą Inkunabułu in Folio z cymeliami za zasługi na polu bibliofilskim, bibliotekarskim i naukowym (Pelplin, 1938 rok); 21 czerwca 1936 roku ks. biskup Stanisław Okoniewski, ordynariusz diecezji chełmińskiej, dokonał uroczystej konsekracja kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie; dnia 17 maja 1931 roku ks. biskup poświęcił również cmentarz parafii nowomiejskiej
 • Aleksander Kupczyński – ksiądz katolicki, czołowych działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu Nadwiślańskim; od 1926 roku proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, inicjator wielu działań mających na celu odnowienie tczewskiej świątyni, współorganizator Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Franciszek Konrad Rydziewski – proboszcz parafii kamieńskiej, dziekan, prałat i prepozytor odnowionej Kapituły Kolegiackiej w Kamieniu [posługę w Kamieniu ks. Rydziewski pełnił do śmierci, tj. do dnia 31 lipca 1965 roku]; Franciszek Rydziewski przyjął święcenia kapłańskie 9 marca 1913 roku; posługę wikariuszowską sprawował kolejno w Wygodzie, Kartuzach, Grudziądzu, Bysławiu oraz Chełmży]; od 1 września 1922 roku pełnił obowiązki kapelana Państwowej Szkoły Morskiej [ks. Franciszek, mimo iż był kapelanem statku szkoleniowego „Lwów” nie uczestniczył w rejsach, sprawował jedynie uroczyste Eucharystie przed kolejnymi wyprawami szkoleniowca]; ksiądz Rydziewski angażował się w politykę, należał do Stronnictwa Narodowego oraz zrzeszenia Rodaków z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej
 • duchowieństwo
 • wierni / mieszkańcy Tczewa
 • żołnierska orkiestra dęta

osoby powiązane:

 • Władysław Maciejewski – kupiec, w latach 1920-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16; imię i nazwisko Władysława Maciejewskiego widnieje ponadto w wykazie Członków Honorowych Towarzystwa Budowy Kościoła na Nowem Mieście / za: Kalendarz kościelny Parafii Św. Józefa w Tczewie z 1930 roku
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Adalbert Redlinger – kupiec, w latach 1900-1908 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Teodorczyk – urzędnik kolejowy z Gdańska, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franciszek Malewski – kupiec z Pelplina, w latach 1936-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Stanisław Pańcierzyński – kupiec, w latach 1922-1936 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem; imię i nazwisko Stanisława Pańcierzyńskiego widnieje ponadto w wykazie składek członkowskich Towarzystwa Budowy Kościoła na Nowem Mieście za rok 1927, 1928 i 1929 / patrz: Kalendarz kościelny Parafii Św. Józefa w Tczewie z 1930 roku
 • Simon Goldstein – kupiec, w latach 1907-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • ks. Władysław Młyński – kanonik honorowy Kapituły Chełmińskiej, budowniczy kościoła nowomiejskiego, długoletni proboszcz parafii pw. Świętego Józefa w Tczewie [14 maja 1927 roku – objęcie Parafii przez Ks. Władysława Młyńskiego; 23 września 1930 roku – wizytacja Ks. Biskupa Okoniewskiego, ustanowienie Ks. Kuratusa Władysława Młyńskiego Proboszczem „ad honores”]

wydarzenia powiązane (wybrane wizyty księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego w Tczewie):

 • 23 września 1930 roku – wizytacja Ks. Biskupa Okoniewskiego w Parafii Nowomiejskiej; ustanowienie Księdza Kuratusa Władysława Młyńskiego Proboszczem „ad honores”
 • 29 maja 1932 roku – uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego przez księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej (chodzi o poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie / Nowe Miasto)
 • 21 czerwca 1936 roku – uroczysta konsekracja kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie z udziałem księdza biskupa Okoniewskiego [w przeddzień konsekracji, tj. 20.06.1936 roku, ks. biskup Stanisław Okoniewski poświęcił dzwon „Anna” ufundowany dla parafii nowomiejskiej przez Bractwo Matek / por. artykuł opublikowany na łamach „Gazety Kościerskiej” nr 76, 25.06.1936]

datowanie:

prawdopodobnie 1930 rok

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Zakład Fotograficzny Bradux

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt323

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content