Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach – wnętrze kościoła (ołtarz główny)

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach – wnętrze kościoła (ołtarz główny)

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach – wnętrze kościoła (ołtarz główny)

obiekty widoczne:

 • dwukondygnacyjny, sześciometrowy ołtarz główny ufundowany w roku 1700 przez biskupa kujawsko – pomorskiego Stanisława Szembeka; ołtarz wykonany w stylu barokowym z elementami wczesnego rokoka (rzeźbiony w drewnie lipowym); pomiędzy czterema kolumnami pierwszej kondygnacji umieszczono figury: świętego Jana Chrzciciela i świętego Tomasza Apostoła, z kolei pomiędzy kolumnadą drugiej kondygnacji widoczne są figury świętego Wojciecha oraz świętego Mikołaja; w górnej kondygnacji ołtarza znajduje się kartusz z herbem fundatora: biskupa kujawsko-pomorskiego Stanisława Szembeka
 • rokokowe tabernakulum z oszklonymi relikwiarzami
 • obraz przedstawiający św. Stanisława biskupa i męczennika głównego patrona kościoła oraz parafii – pochodzący z II połowy XVIII wieku obraz o wymiarach 200 cm wysokości i 137 cm szerokości przedstawia biskupa krakowskiego Stanisława w stroju pontyfikalnym oraz Piotra (zwanego Piotrowinem), od którego, zgodnie z przekazami, biskup nabyć miał wieś Piotrowin; po śmierci Piotra krewni domagali się zwrotu rzekomo nielegalnie nabytych ziem, sąd królewski wysłuchawszy skarg obu stron nakazał biskupowi przedłożenie niezbędnych dokumentów bądź sprowadzenie świadków, mogących potwierdzić prawo własności; biskup wybrał na świadka nieżyjącego już od trzech lat Piotra, legenda głosi, że w wyniku modlitewnego wezwania biskupa Piotr powstał z martwych, udał się do króla i potwierdził, że biskup-cudotwórca jest prawowitym właścicielem wsi; moment wyjścia Piotra z grobu utrwalony został na płótnie wyeksponowanym w świątyni w Subkowach; w lewym górnym rogu obrazu widoczna jest ponadto scena zabójstwa biskupa Stanisława [wydarzenie to miało miejsce 11 kwietnia 1079 roku]
 • obraz ukazujący scenę koronacji Najświętszej Maryi Panny (element ołtarza głównego)
 • ambona wykonana w latach 1772-1780
 • zdobna chrzcielnica z 1779 roku

obiekty powiązane:

 • Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach – budowę świątyni rozpoczęto w XIII wieku, zakończono zaś w wieku XV; subkowski obiekt sakralny liczy 28,6 metrów długości (bez wieży), 8,9 metrów szerokości, 10 metrów wysokości w nawie oraz 8,5 metrów wysokości w prezbiterium; na uwagę zasługuje barokowe oraz rokokowe wyposażenie świątyni pochodzące z I połowy wieku XVIII (warto w tym miejscu wymienić choćby: dwukondygnacyjne ołtarze boczne umieszczone przy łuku tęczowym, ambonę wykonaną w latach 1772-1780, zdobną chrzcielnicę z 1779 roku, a także Grupę Ukrzyżowania widoczną na łuku prezbiterialnym); uwagę zwraca ponadto datowany na rok 1675 zegar słoneczny (południowa ściana obiektu), jak również zamontowany na wieży kościelnej wiatrowskaz upamiętniający remont świątyni przeprowadzony w roku 1847

osoby powiązane:

 • Maciej z Gołańczy (łac. Mathias de Paluka) – w latach 1324–1364 biskup kujawski, następca Gerwarda herbu Leszczyc, kanonik w kapitułach: gnieźnieńskiej, poznańskiej, płockiej, włocławskiej, kruszwickiej, krakowskiej i wrocławskiej. 3 grudnia 1323 mianowany biskupem kujawsko-pomorskim, sakrę przyjął 8 stycznia 1324, prawdopodobnie fundator kościoła subkowskiego
 • Święty Stanisław Biskup i Męczennik – duchowny urodzony w Szczepanowie (współcześnie diecezja tarnowska), prezbiter, biskup krakowski, święty Kościoła katolickiego oraz jeden z głównych patronów Polski
 • Stanisław II Szembek (łac. Stanislaus in Słupów Szembek) – arcybiskup gnieźnieński, od 1700 roku biskup kujawski, od 1706 roku prymas Polski, przywódca konfederacji sandomierskiej zawiązanej w 1704 roku; fundator ołtarza głównego w Kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach

osoby powiązane (proboszczowie subkowskiej parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika):

 • ks. Bartłomiej Biecz (15??-1578)
 • ks. Wawrzyniec Smugatius (1635-16??)
 • ks. Marcin Śmiglewski
 • ks. Józef Albert Korpalewski (do 1682)
 • ks. Piotr Jerzy Jesionowski (do 1693)
 • ks. Ignacy Rogaczewski (do 1716)
 • ks. Franciszek Ruthen (1718-17??)
 • ks. Paweł Lazarowicz
 • ks. Tomasz Muchowski (do 1750)
 • ks. Ignacy Wincenty Schultz (do 1780)
 • ks. Andrzej Pomieczyński (do 1848)
 • ks. Aleksander Pomierski (1861 – 1889)
 • ks. Wojciech Ziemann (1889-18??)
 • ks. Franciszek Konstanty Krefft (1927 – 1931)
 • ks. Brunon Szylicki (1947 – 1987)
 • ks. Feliks Kamecki (od 1988)

opis fizyczny:

pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. Zakład Fotograficzny Cellofix

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt324

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content