Tczew. Park Miejski / tak zwany park szkolny (założony z inicjatywy dyrektora gimnazjum żeńskiego)

Tczew. Park Miejski / tak zwany park szkolny (założony z inicjatywy dyrektora gimnazjum żeńskiego)

Tczew. Park Miejski – tak zwany park szkolny (założony z inicjatywy dyrektora gimnazjum żeńskiego) / niem. Dirschau. Parkanlage

obiekty widoczne:

 • ogród szkolny / park szkolny (założony w roku 1912 z inicjatywy dyrektora gimnazjum żeńskiego dra M. Guenthera; w ogrodzie szkolnym znajdowało się kilkadziesiąt gatunków drzew, kwiatów oraz krzewów; nazwy poszczególnych roślin wraz z dodatkowymi informacjami umieszczone zostały na porcelanowych tabliczkach, które, decyzją zarządu parku, usunięto w roku 1918 z obawy przed ich zniszczeniem; przy furtce parkowej znajdowała się tabliczka informacyjna „Nur für Deutsche” [Tylko dla Niemców]; w latach 30. XX wieku przy południowej granicy ogrodu wybudowano szkołę mniejszości niemieckiej – obecnie Zespół Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego / dzisiejsza ulica Parkowa 1)
 • kilkukondygnacyjna kamienica przy ulicy Czyżykowskiej 111 wzniesiona w roku 1905 dla Franza Litwińskiego)
 • kamienica przy ulicy Czyżykowskiej 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt widoczny w tle; czas powstania: około 1880 roku; przykład kamienicy czynszowej zbudowanej poza granicami miasta)
 • kamienica przy ulicy Czyżykowskiej 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • ławki parkowe
 • aleje parkowe
 • zieleń miejska / roślinność
 • ceglany mur oddzielający część parkową od części zabudowanej

obiekty / miejsca powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • Park Miejski / daw. Park Miejski im. Cesarza Wilhelma (założony dzięki inicjatywie Willego Muscatego – prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta, właściciela fabryki maszyn rolniczych „A.P. Muscate Maschinenfabrik”; czas powstania: 1898 rok – dolna część parku, około 1910 – górna część parku, tak zwany lasek Schefflera)
 • budynek obecnego Zespołu Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego / dawna szkoła mniejszości niemieckiej (czas powstania obiektu: około 1934-1935; współczesny Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego powstał z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera z Zespołem Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego)

osoby powiązane:

 • Willy Muscate – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta
 • dr Hermann Scheffler – wieloletni lekarz tczewskich kolejarzy, twórca Łazienek Miejskich, fundator górnej części parku
 • Max Guenther – ur. 14 kwietnia 1851 roku, doktor filozofii, dyrektor tczewskiej szkoły żeńskiej – chodzi o Szkołę żeńską im. Cesarzowej Augusty Wiktorii (w latach 1995-2012 Centrum Edukacji Dorosłych, współcześnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia), członek loży „Friedrich zum unausloeschlichen Gedaechtniss” – kolejno I i II Ekspert (pol. „Fryderyk pod Niewygasłą Pamięcią” / data przyjęcia do loży: 13 IX 1880)
 • Franz Litwiński – pierwszy właściciel kamienicy przy obecnej ulicy Czyżykowskiej (chodzi o wybudowaną w roku 1905 kamienicę numer 111 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją)

datowanie:

po 1912 roku [po założeniu ogrodu szkolnego]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt334

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content