Tczew. Panorama miasta (karta pocztowa o nietypowym wymiarze 6,7 x 11,3 cm)

Tczew. Panorama miasta (karta pocztowa o nietypowym wymiarze 6,7 x 11,3 cm)

Tczew. Panorama miasta (karta pocztowa o nietypowym wymiarze 6,7 x 11,3 cm)

obiekty widoczne:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
  • Kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
  • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
  • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
  • przystań rzeczna
  • kamienica przy ul. Zamkowej 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?); wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów); w parterowej części obiektu mieściły się pierwotnie pomieszczenia sklepowe)
  • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

  • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (budynek przysłonięty przez drzewa; czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

  • Józef Kaulberg / Joseph Kolberg – fotograf, właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego mieszczącego się w kamienicy rynkowej numer 14; w okresie okupacji hitlerowskiej Józef Kaulberg prawdopodobnie posługiwał się niemiecko brzmiącym nazwiskiem Kolberg / por. reklama: „Photographische Ateliers. Busch Max, Adolf-Hitler-Str. 19. Kolberg Jos., Bahnhofstr. 27” – patrz: post dostępny pod linkiem: https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=1599&start=30

datowanie:

1939-1944 (okres okupacji hitlerowskiej; por. nazwisko fotografa widoczne na rewersie karty korespondencyjnej)

opis fizyczny:

  • pocztówka w sepii (fotograficzna / portret połączony z panoramą miasta); fot. Joseph Kolberg, Dirschau [Tczew]
  • na rewersie odręczna dedykacja / korespondencja: „Na pamiątkę [nieczytelne] zasyła Marysia”
  • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt356

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content