Tczew. Wiatrak typu holenderskiego

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego

obiekty widoczne:

  • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, zaś obok w parterowym pawilonie znajdowała się siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)

osoby powiązane:

  • Walter Schulz – młynarz, właściciel działki przy ul. Wojska Polskiego 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

  • K. Jabłoński [Krzysztof Jabłoński] – artysta fotograf, historyk, teoretyk fotografii, autor i współautor wystaw indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych, krajowych oraz międzynarodowych, w 1957 roku przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików, odznaczony między innymi Medalem za Zasługi dla ZHP, Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Medalem im. Jana Bułhaka, uhonorowany tytułem Artiste FIAP [Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP]

datowanie:

lata 60. XX wieku [przed 1965 rokiem – przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); fot. K. Jabłoński ; wyd. nakładem Biura Wydawniczego „Ruch” (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone)
  • na rewersie błędny podpis: „Wiatrak w okolicy Tczewa”

uwagi:

  • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]
  • karta pocztowa drukowana na papierze fotograficznym
  • karta widokowa przecięta na pół (ucięte krzewy i drzewa przy wiatraku; por. pocztówka numer 359: https://skarbnica.tczew.pl/6288/tczew-wiatrak-typu-holenderskiego-2/)
  • na rewersie stemple Stanisława Zaczyńskiego

sygnatura:

Poczt361

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content