Tczew. Wiatrak typu holenderskiego. W tle widoczne budynki mieszkalne przy alei Zwycięstwa 19 i 20

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego. W tle widoczne budynki mieszkalne przy alei Zwycięstwa 19 i 20

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego. W tle widoczne budynki mieszkalne przy alei Zwycięstwa 19 i 20

obiekty widoczne:

 • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, zaś obok w parterowym pawilonie znajdowała się siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy Alei Zwycięstwa 20 z widoczną reklamą „Społem. Twoje sklepy” / Osiedle Garnuszewskiego
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy Alei Zwycięstwa 19 / Osiedle Garnuszewskiego – w kadrze widoczny fragment obiektu

osoby powiązane:

 • Walter Schulz – młynarz, właściciel działki przy ul. Wojska Polskiego 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • Z. Grabowiecki / Zygmunt Grabowiecki (1938-2008) – fotograf, fotoreporter związany z gdańskim środowiskiem dziennikarskim, w latach 1965–1976 współpracował z Centralną Agencją Fotograficzną; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej [zwanego dawniej Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich], współautor wielu wystaw fotograficznych (zarówno zbiorowych, jak i pokonkursowych); artysta odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

instytucje powiązane:

 • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” (PSS „Społem”) – polska spółdzielnia spożywców założona w roku 1868; pomysłodawcą nazwy był Stefan Żeromski – prozaik, publicysta, dramaturg, pierwszy prezes polskiego PEN Clubu, czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury; w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PSS „Społem” wybudowała szereg modernistycznych domów towarowych, wśród nich m.in. Spółdzielczy Dom Towarowy „Zenit” w Katowicach (1962), Spółdzielczy Dom Handlowy „Central” w Łodzi (1972) oraz Spółdzielczy Dom Handlowy Skarbek w Katowicach (1975)

datowanie:

przełom lat 70. i 80. XX wieku [1974 rok – początek działalności Krajowej Agencji Wydawniczej]

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna); fot. Z. Grabowiecki; wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją; Wszelkie prawa zastrzeżone)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim (adresat: rodzina Winter, ulica Ceglarska – Tczew)
 • karta pocztowa nadana z miejscowości Hel

uwagi:

 • na odwrocie znaczek pocztowy o nominale 2 zł (z wizerunkiem M/S Batory)
 • na odwrocie nieczytelny stempel korespondencyjny
 • na rewersie błędny podpis KAW: „Osiedle mieszkaniowe Czyżykowo; wiatrak z XVIII wieku”

sygnatura:

Poczt362

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content