Tczew. Działki Staszica / obecnie Osiedle Stanisława Staszica – Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – poświęcenie pomnika Matki Bożej Królowej Polski dnia 18 maja 1937 roku

Tczew. Działki Staszica / obecnie Osiedle Stanisława Staszica – Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – poświęcenie pomnika Matki Bożej Królowej Polski dnia 18 maja 1937 roku

Tczew. Działki Staszica / obecnie Osiedle Stanisława Staszica – Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – poświęcenie pomnika Matki Bożej Królowej Polski dnia 18 maja 1937 roku

obiekty widoczne:

 • pomnik Matki Bożej Królowej Polski / Matki Bożej Królowej Królowej Korony Polskiej (z czuwającym u stóp Matki Bożej orłem – symbolem wolnego kraju oraz z uwiecznioną na tablicy prośbą wiernych: „Matko nie opuszczaj nas”)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)

miejsca powiązane:

 • Działki Staszica / Abisynia / Osiedle Stanisława Staszica – teren znajdujący się pomiędzy wałami wiślanymi na północ od byłej już Stoczni Rzecznej; w latach trzydziestych XX wieku zasiedlony przez ludzi bezrobotnych i ubogich: Z wału rozciąga się widok na nędzną nad wyraz Abisynię. Tyczkowe szałasy przeplatają małe budyneczki. Z widocznym wzruszeniem opowiada nam o harcie woli mieszkańców tej dzielnicy p. starosta Biały: – Te budynki postawili przy pomocy rąk własnych i swoich krewnych bezrobotni, zarabiający na doraźniaku ledwie kilka złotych tygodniowo. Z tych groszowych zarobków potrafili oni zaoszczędzić na cegły, drewno, wapno. Ich kobiety same wprzęgały się do pługa i ziemię bronowały i orały, aby były na zimę kartofle. [za: Gazeta Gdańska 19-20.11.1938, nr 263]; po II wojnie światowej tczewska Abisynia, nie tylko dla ludności napływowej, ale również dla władz miejskich, stała się terenem atrakcyjnym pod względem mieszkaniowym; osiedle Staszica było jednym z pierwszych osiedli na których pojawiły się domy jednorodzinne; w roku 1963 rozbudowano miejscową szkołę (6 izb lekcyjnych, dwóch pracowników)

osoby widoczne:

 • Wiktor Jagalski – ostatni przedwojenny burmistrz Tczewa (na stanowisko burmistrza wybrany jednogłośnie przez rajców miejskich dnia 23 maja 1936 roku); inicjator powstania Towarzystwa Miłośników Miasta Tczewa; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (3 maja 1939 roku); w czasie kadencji W. Jagalskiego zreorganizowano miejską gospodarkę, rozpoczęto budowę bulwaru nadwiślańskiego, wyremontowano Plac Generała Józefa Hallera, a także zagospodarowano skwer przy tczewskiej Wieży Ciśnień; w październiku 2010 roku w Urzędzie Miejskim odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Wiktora Jagalskiego – uznawanego za najlepszego burmistrza międzywojennego Tczewa

osoby powiązane:

 • Ignacy Fortuna – kupiec, wydawca „Głosu Porannego”, właściciel Drukarni Pośpiesznej, fundator figury Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (obecne osiedle Staszica)

osoby powiązane (obecne podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej Królowej Polski dnia 18 maja 1937 roku)

 • ks. proboszcz Aleksander Kupczyński – ksiądz katolicki, czołowych działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu Nadwiślańskim; od 1926 roku proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, inicjator wielu działań mających na celu odnowienie tczewskiej świątyni, współorganizator Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • uczniowie Szkoły Powszechnej nr 3 – chodzi o dawną Szkołę Nowomiejską / budynek zlokalizowany przy obecnej ulicy Południowej 6 (czas powstania obiektu: 1891-1898; współcześnie szkoła podstawowa – filia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie; wcześniej: Szkoła Podstawowa nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego; po roku 1920 w budynkach tczewskiej placówki zaczęły działać równolegle Szkoła Powszechna nr 2 oraz Szkoła Powszechna nr 3, około 1973 roku oba budynki zespolono łącznikiem)
 • kapłani
 • mieszkańcy osiedla
 • Hubert Pawłowski – prezes Towarzystwa Ogródków Działkowych
 • Franciszek Jan Staniszewski – inspektor szkolny
 • przedstawiciele Towarzystwa Ludowego
 • Jan Mrozek – prezes tczewskiego Towarzystwa Ludowego; Jan Mrozek wspomina w swoich pamiętnikach: Jako prezes towarzystwa brałem udział w różnych uroczystościach. W maju 1939 roku na tak zwanej „Abisynii” w poświęceniu pomnika Matki Boskiej. Dużo organizacji zebrało się ze sztandarami przy pomniku, w tym także nasze towarzystwo. Uroczystość była nadawana przez polskie radio, którego ekipa przybyła w tym celu do Tczewa. Na ulicach miasta rozmieszczono głośniki, które informowały mieszkańców o przebiegu uroczystości.

osoby powiązane (budowniczowie mostów tczewskich):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • Józef Kaulberg / Joseph Kolberg / J. Kolberg – fotograf, właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego mieszczącego się w kamienicy rynkowej numer 14; w okresie okupacji hitlerowskiej Józef Kaulberg prawdopodobnie posługiwał się niemiecko brzmiącym nazwiskiem Kolberg / por. reklama: „Photographische Ateliers. Busch Max, Adolf-Hitler-Str. 19. Kolberg Jos., Bahnhofstr. 27” – patrz: post dostępny pod linkiem: https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=1599&start=30

datowanie:

18 maja 1939 rok

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie pieczątka: Zdjęcie Filmowe Nr 5, Foto J. Kolberg, Tczew

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt381

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content