Tczew. Wiatrak. Fragment ulicy Wojska Polskiego

Tczew. Wiatrak. Fragment ulicy Wojska Polskiego

Tczew. Wiatrak. Fragment ulicy Wojska Polskiego (daw. Schöneckerstrasse od 1881, 1904-1931, 1939-1945).

obiekty widoczne:

  • budynek przy ulicy Wojska Polskiego 18 (czas powstania obiektu: 1891 rok; daw. Dom Harcerza / właściciel: Z.H.P.- H.K.O.W. im. Szarych Szeregów – 1980 rok, obecnie obiekt mieszkalny)
  • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, zaś obok w parterowym pawilonie znajdowała się siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)
  • zabudowania gospodarcze
  • spichlerz / punkt sprzedaży opatrzony szyldem: „Fourage=Geschäft Häcksel – Heu- Stroh” [Siano, Słoma, Plewy / sprzedaż sieczki] – obecnie: Dom Harcerza (ZHP Hufiec Tczew im. W. Jurgo)

osoby powiązane:

  • Walter Schulz – młynarz, właściciel działki przy ul. Wojska Polskiego 18

datowanie:

1904 (por. niemieckojęzyczna nazwa ulicy Schöneckerstrasse) – 1910 (przed wysłaniem karty korespondencyjnej)

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (litograficzna); wyd. Johann Lukowski, Beuthen [Bytom]
  • na awersie nadruki w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau (Westpreussen) [Pozdrowienia z Tczewa] oraz „Windmühle und Mehlprodukten – Geschäft ; Besitzer: Walter Schulz, Schöneckerstrasse 10 [Wiatrak / Sprzedaż produktów mącznych ; właściciel: Walter Schulz ; Schöneckerstrasse – współcześnie: ul. Wojska Polskiego 18]
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 6 sierpnia 1911 roku (adresaci: Oskar Musche Junior, Oskar Musche Senior; adres korespondencyjny: Beeskow – Brandenburg; współcześnie: Beeskow – miasto we wschodnich Niemczech położone nad Sprewą w kraju związkowym Brandenburgia)

uwagi:

  • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 5.08.1911
  • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt566

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content