Tczew. Żołnierze 2 Batalionu Strzelców w Tczewie. Przysięga na nowy sztandar. Przemarsz ulicami miasta (w kadrze widoczny fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego). Lata 30. XX wieku

Tczew. Żołnierze 2 Batalionu Strzelców w Tczewie. Przysięga na nowy sztandar. Przemarsz ulicami miasta (w kadrze widoczny fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego). Lata 30. XX wieku

wydarzenia powiązane:

przysięga na nowy sztandar

o sztandarze 2 Batalionu Strzelców w Tczewie: „Wkrótce po przybyciu batalionu do Tczewa społeczeństwo miasta i powiatu tczewskiego rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na sztandar dla tej jednostki. W dniu 25 marca 1938 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki nadał 2 Batalionowi Strzelców sztandar, którego wygląd był następujący:
– na prawej stronie płatu sztandarowego – w rogach oraz na przedniej ścianie podstawy orła sztandarowego umieszczono napis ” 2 B. S.”
– na lewej stronie płatu sztandarowego umieszczono: w prawym górnym rogu na tarczy – wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, w lewym górnym rogu na tarczy – godło miasta Pelplina; w prawym dolnym rogu na tarczy – odznakę pamiątkową 2 Batalionu Strzelców i w lewym dolnym rogu na tarczy – godło miasta Tczewa (czerwony gryf w białym polu).
Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w Toruniu na lotnisku 4 pułku lotniczego w dniu 19 czerwca 1938 roku. Z rąk Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza sztandar odebrał dowódca 2 Batalionu Strzelców ppłk Stanisław Janik, który klęcząc wypowiedział słowa: „Przysięgam na wierność”. Następnie sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu, który w tym dniu tworzyli: ppor. Stanisław Lewenec, chor. Stanisław Jankowski, st. sierż. Marian Pelc i sierż. Franciszek Prusiecki. Sztandar został poświęcony po uroczystej Mszy św. przez Biskupa Polowego Gawlinę i Biskupa Morskiego Stanisława Okoniewskiego.
Na ten nowy sztandar żołnierze 2 Batalionu Strzelców złożyli uroczystą przysięgę w dniu 26 czerwca 1938 roku na placu przed Szkołą Powszechną nr 5 w Tczewie. Z udziałem społeczeństwa miasta i wielu gości odprawiona została msza polowa, którą celebrował delegat Biskupa Morskiego ks. prałat Kazimierz Bieszk. W pięknej homilii mówił on o jedności żołnierza i narodu, o honorze uosobionym w sztandarach wojskowych, o wytrwałości i dumie żołnierskiej, a także o wierności Ojczyźnie, której już niebawem przyszło 2 Batalionowi Strzelców bronić przed agresją niemiecką.”
za: Kazimierz Ickiewicz, Krzysztof Zieliński, Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005: szkice historyczne, Tczew 2005, s. 36-37; publikacja wydana z okazji 75. rocznicy przybycia do Tczewa 2 Batalionu Strzelców oraz 60. rocznicy utworzenia 47 Batalionu Saperów

obiekty widoczne:

 • neogotycki gmach pocztowy / współcześnie: Urząd Pocztowy nr 1, ulica Jarosława Dąbrowskiego 7 (czas powstania obiektu: 1905 rok; proj. Karol Hempel)
 • nieistniejący współcześnie budynek przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 10 opatrzony szyldem: „Obsługa Automobili. Władysław Chmielewski. Ulica Kościuszki 15. Telefon 1202. Garaże. Kursy samochodowe” (współcześnie: dwukondygnacyjny obiekt mieszkalno-handlowy z Apteką Dr. Max na parterze)
 • dwukondygnacyjny budynek mieszkalno-handlowy przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 opatrzony szyldem „Skład papieru” (czas powstania obiektu: początek XX wieku)
 • budynek przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 8 (współcześnie siedziba Santander Bank Polska Oddział w Tczewie)

osoby widoczne:

 • żołnierze 2 Batalionu Strzelców w Tczewie
 • mieszkańcy Tczewa
 • dzieci

osoby powiązane:

Stanisław Janik / Stanisław Andrzej Janik (1895-1981) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, dowódca 2 Batalionu Strzelców w Tczewie / ordery i odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1922), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1937), Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Medal Niepodległości (1931), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, etc.
o Stanisławie Janiku: „Urodził się 21 kwietnia 1895 roku, we wsi Cięcina koło Węgierskiej Górki. W czasie pierwszej wojny światowej został powołany do armii austriackiej. Brał udział w walkach na froncie wschodnim, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej. Do Polski wrócił w 1921 roku i rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. W 1932 roku został majorem, a po czterech latach podpułkownikiem i dowódcą 2 Batalionu Strzelców w Tczewie. W krótkim czasie zdobył uznanie tczewian. W dniu 1 września 1939 roku dowodził obroną Tczewa. Na jego rozkaz mosty na Wiśle zostały wysadzone w powietrze. Uniemożliwiono w ten sposób Niemcom przegrupowanie wojsk z Rzeszy do Prus Wschodnich. Na początku września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w oficerskim obozie jenieckim Oflag IIc Woldenberg-Neumark. (…) w 1945 roku wrócił do służby wojskowej, z której w 1950 roku został zwolniony. Pod koniec życia mieszkał w Bydgoszczy, gdzie zmarł 7 stycznia 1981 roku. Po wojnie często odwiedzał Tczew i groby poległych 1 września 1939 roku żołnierzy 2 Batalionu Strzelców”
za: Kazimierz Ickiewicz, Tczew: historia-zabytki-ludzie, Kociewski Kantor Edytorski 2008, s. 87

osoby powiązane (żołnierze 2 Batalionu Strzelców w Tczewie / poczet sztandarowy):

 • podporucznik Stanisław Lewenec – dowódca plutonu w 2 Batalionie Strzelców w Tczewie
 • starszy sierżant Marian Pelc – adiutant 2 Batalionu Strzelców w Tczewie [dnia 26 czerwca 1938 roku awansowany do stopnia chorążego] / ordery, odznaczenia: order wojenny Virtuti Militari V klasy za udział w wojnie polsko-rosyjskiej
 • sierżant Franciszek Prusiecki – starszy strzelec, żołnierz 2 Batalionu Strzelców w Tczewie
 • chorąży Stanisław Jankowski – oficer żywnościowy, żołnierz 2 Batalionu Strzelców w Tczewie

datowanie:

26 czerwca 1938 roku

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, historia, historia Tczewa, II RP, II Rzeczpospolita, historia 1918-1939, okres międzywojenny, służby mundurowe, wojskowość, wojsko, Wojsko Polskie, żołnierze, piechota, przemarsz, defilada, sztandar, zaprzysiężenie, przysięga, ulice Tczew, kamienice Tczew

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica J. Dąbrowskiego, ulica Jarosława Dąbrowskiego, ulica J. Dąbrowskiego 7, ulica Jarosława Dąbrowskiego 7, ulica Jarosława Dąbrowskiego 8, ulica J. Dąbrowskiego 8, ulica Jarosława Dąbrowskiego 9, ulica J. Dąbrowskiego 9, ulica Jarosława Dąbrowskiego 10, ulica J. Dąbrowskiego 10, poczta, gmach pocztowy, urząd pocztowy, Urząd Pocztowy nr 1, poczta – ulica J. Dąbrowskiego 7 – Tczew, poczta – ulica Jarosława Dąbrowskiego 7 – Tczew, urząd pocztowy – ulica J. Dąbrowskiego 7 – Tczew, urząd pocztowy – ulica Jarosława Dąbrowskiego 7 – Tczew, skład papieru, skład papieru – ulica Jarosława Dąbrowskiego 9 – Tczew, skład papieru – ulica J. Dąbrowskiego 9 – Tczew, Władysław Chmielewski, obsługa automobili, obsługa automobili – ulica Jarosława Dąbrowskiego 10 – Tczew, obsługa automobili – ulica J. Dąbrowskiego 10 – Tczew, 2 bs, 2 Batalion Strzelców, 2 Batalion Strzelców w Tczewie, żołnierze 2 Batalionu Strzelców w Tczewie, Stanisław Janik, Stanisław Andrzej Janik, Stanisław Janik (1895-1981), uroczystość zaprzysiężenia, przysięga wojskowa, przysięga na nowy sztandar, poczet sztandarowy, sztandar 2 Batalionu Strzelców w Tczewie, mieszkańcy Tczewa, dzieci, dziecko, J. Kolberg, Foto J. Kolberg Tczew, pocztówka, karta pocztowa, pocztówka czarno-biała, pocztówka fotograficzna, zdjęcie filmowe, karta bez obiegu pocztowego, Stanisław Zaczyński, Tczew czerwiec 1938, Tczew 26 czerwca 1938, Tczew 26.06.1938, lata 30. XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na odwrocie nadruk „Zdjęcie Filmowe Nr ?. Foto J. Kolberg Tczew”
 • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt395

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (kolekcja: Stanisław Zaczyński)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content