Tczew. Uroczystość zaprzysiężenia 2 Batalionu Strzelców na nowy sztandar (26 czerwca 1938 roku)

Tczew. Uroczystość zaprzysiężenia 2 Batalionu Strzelców na nowy sztandar (26 czerwca 1938 roku)

Tczew. Uroczystość zaprzysiężenia 2 Batalionu Strzelców na nowy sztandar (26 czerwca 1938 roku)

wydarzenie:

 • uroczystość zaprzysiężenia 2 Batalionu Strzelców na nowy sztandar (26 czerwca 1938 roku): na tydzień przed uroczystym zaprzysiężeniem marszałek polski Edward Śmigły-Rydz wręczył nowy sztandar dowódcy batalionu Stanisławowi Janikowi [dowódca 2 B.S. w chwili przejmowania sztandaru wypowiedział następujące słowa: „Przysięgam na wierność”]; wręczenie sztandaru miało miejsce na lotnisku 4. pułku lotniczego w Toruniu; sztandar został oficjalnie przekazany pocztowi sztandarowemu, który tego dnia tworzyli: ppor. Stanisław Lewenec, chor. Stanisław Jankowski, st. sierż. Marian Pelc i sierż. Franciszek Prusiecki; 26 czerwca 1938 roku, na placu przed Szkołą Powszechną Nr 5 w Tczewie, odprawiona została uroczysta msza polowa, którą celebrował delegat Biskupa Morskiego ks. prałat Kazimierz Bieszk

sztandar:

 • prawa strona płatu sztandarowego: w rogach oraz na przedniej ścianie podstawy orła sztandarowego umieszczono napis „2 B. S.”
 • lewa strona płatu sztandarowego: wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej (umieszczony w prawym górnym rogu na tarczy), godło Pelplina (umieszczone w lewym górnym rogu na tarczy), odznaka pamiątkowa 2 Batalionu Strzelców (umieszczona w prawym dolnym rogu na tarczy), herb miasta Tczewa – czerwony gryf na białym tle (umieszczony w lewym dolnym rogu na tarczy)

obiekty widoczne:

 • Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / daw. Starostwo – w kadrze widoczny fragment budynku (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa, wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)

miejsca / obiekty powiązane – niewidoczne w kadrze (docelowe miejsce uroczystości):

 • plac przed Szkołą Powszechną nr 5 w Tczewie (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1)
 • Szkoła Powszechna nr 5 / pierwotnie Szkoła żeńska [niem. Mädchenschule] / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego też roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne)

osoby widoczne:

 • ks. proboszcz Aleksander Kupczyński – ksiądz katolicki, czołowych działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu Nadwiślańskim; od 1926 roku proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, inicjator wielu działań mających na celu odnowienie tczewskiej świątyni, współorganizator Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Stefan Wojczyński – burmistrz Tczewa w latach 1922-1935

osoby powiązane:

 • Edward Śmigły-Rydz – marszałek Polski, generalny inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w wojnie obronnej 1939 roku
 • podpułkownik Stanisław Andrzej Janik – dowódca 2 Batalionu Strzelców oraz Oddziału Wydzielonego „Tczew” [za: Rocznik oficerski 1939 / Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku]
 • Ignacy Mościcki – w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (dnia 25 marca 1938 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał decyzję o nadaniu 2. Batalionowi Strzelców nowego sztandaru)

osoby powiązane (obecne podczas uroczystości zaprzysiężenia 2 Batalionu Strzelców na nowy sztandar):

 • ksiądz Kazimierz Bieszk – teolog, duszpasterz (sprawujący posługę kapłańską między innymi w Toruniu i w Tczewie), prekursor odnowy liturgicznej, święcenia kapłańskie przyjął w 1920 roku w Pelplinie; wykładowca w pelplińskim Seminarium Duchownym (zainteresowania naukowe / preferowane zagadnienia teologiczne: historia Kościoła katolickiego, katechetyka, liturgika, homiletyka)
 • podporucznik Stanisław Lewenec – dowódca plutonu w 2 Batalionie Strzelców [za: Rocznik oficerski 1939 / Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku]
 • starszy sierżant Marian Pelc – adiutant 2 Batalionu Strzelców odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari V klasy za udział w wojnie polsko-rosyjskiej (dnia 26 czerwca 1938 roku awansowany do stopnia chorążego)
 • sierżant Franciszek Prusiecki – starszy strzelec, żołnierz 2 Batalionu Strzelców poległy w obronie Tczewa dnia 1 września 1939 roku
 • chorąży Stanisław Jankowski – oficer żywnościowy w 2 Batalionie Strzelców [za: Rocznik oficerski 1939 / Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku]

datowanie:

26 czerwca 1938 roku (uroczystość zaprzysiężenia 2 Batalionu Strzelców na nowy sztandar)

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie pieczątka zakładu fotograficznego: FOTO-EKSPRES M. Wolański, Tczew, ulica Dworcowa 5 obok Hali Miejskiej

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt398

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content