Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Akcja gaśnicza

Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Akcja gaśnicza

Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Akcja gaśnicza

obiekty widoczne:

  • tczewski Młyn Parowy przy dawnej ulicy Dworcowej / niem. Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora; jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna, zaś w latach 30. XX wieku jako Młyn Parowy w Tczewie A. Gaj & J. Zablewski; o ponownym uruchomieniu tczewskiego młyna parowego po nieco dłuższej przerwie pisano na łamach „Pielgrzyma” z 17 lipca 1934 roku: Uruchomienie Młyna Parowego. Z dniem 16 b. m. uruchomiono po pewnej przerwie Młyn Parowy w Tczewie przy ulicy Dworcowej 7. Przez uruchomienie tej placówki przemysłowej z górą 20 osób znajdzie zatrudnienie i zarobek, co przy dzisiejszym bezrobociu jest rzeczą bardzo ważną i pocieszającą. Natomiast okoliczni gospodarze będą mogli znów wprost z młyna odbierać mąkę, ospę, itd. Równocześnie dowiadujemy się, że przy młynie został otwarty skład detaliczny sprzedaży mąki i innych przetworów młynarskich. Uruchomionej placówce: Szczęść Boże!; tczewski Młyn Parowy wraz z 250 tonami zboża i 75 tonami mąki uległ zniszczeniu w wyniku zaprószenia ognia w marcu 1945 roku; fragmenty murów przetrwały najprawdopodobniej w zabudowaniach kamienicy przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22
  • nieistniejący współcześnie budynek mieszkalny przy ulicy Sambora – lewa strona kadru / współcześnie w miejscu tym znajduje się kamienica numer 21 pochodząca z okresu powojennego (w 1924 roku w dawnym budynku przy ulicy Sambora 21-21a-21b mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Brocki – ks. katecheta [ul. Sambora 21 b], August Brodnicki – zegarmistrz [ul. Sambora 21 b], Kazimierz Ciesielski – dyrektor Banku [ul. Sambora 21 a], Antoni Garnuszewski – dyrektor tczewskiej Szkoły Morskiej [ul. Sambora 21 a], Wiktor Gdaniec – kier. lokom. [ul. Sambora 21 b], Apolonia Łukowska – wdowa [ul. Sambora 21 a], Jan Matheja – mistrz krawiecki, właściciel zakładu krawieckiego [ul. Sambora 21 b], J. Miśkiewicz – kupiec [ul. Sambora 21 a], Józefa Raduńska – wdowa [ul. Sambora 21 b], Albert Ross – dzierżawca [ul. Sambora 21], Jan Sowiński – ślusarz [ul. Sambora 21 b], Augustyn Brodnicki – jubiler, właściciel zakładu jubilersko-złotniczego [ul. Sambora 21 b]; w budynku mieściła się ponadto „Gospoda dla podróżnych” / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
  • kamienica mieszkalna przy ulicy Sambora 19 (czas powstania obiektu: 1894 rok; w 1924 roku w budynku przy ulicy Sambora 19 mieszkali bądź prowadzili działalność: Aleksander Behrendt – starszy sekretarz kolej., Helena Gayer, Franciszek Klein – mistrz krawiecki, Jan Kuffel – sekretarz miejski, dr Antoni Meger – lekarz, Adela Mix – kapitalistka, Jan Ringel – mistrz garncarski, Wilhelm Sendzik – robotnik / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
  • konne beczkowozy strażackie

osoby widoczne:

  • strażacy

osoby powiązane:

  • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego

datowanie:

13 października 1934 roku [data zapisana odręcznie na rewersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie odręcznie zapisana data: 13 października 1934 roku

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt400

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content