Tczew. Widok na ulicę Gdańską

Tczew. Widok na ulicę Gdańską

Tczew. Widok na ulicę Gdańską (daw. Danzingerstrasse)

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Gdańskiej 5 / dawniej: spichlerz w zespole Tczewskiego Domu Chleba / niem. Dirschauer Brotfabrik (obiekt wybudowany w latach 1896-1898 [w szczycie budynku widoczna data: 1898]; pierwszym właścicielem budynku był młynarz Johann Großkopf ; w Ewidencji Dóbr Kultury błędnie zapisano nazwisko pierwszego właściciela: Johan Goss Kopt)
 • Dom Stowarzyszeń / Dawny Dom Parafialny Św. Józefa przy obecnej ulicy Gdańskiej 3-4 / niem. Vereinshaus Dirschau-Neustadt, St. Josephshaus (obiekt wybudowany przez Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej w 1909 roku, początkowo pełnił rolę gospody, w grudniu 1915 roku, po utworzeniu w ramach parafii staromiejskiej obwodu duszpasterskiego dla tak zwanego Nowego Miasta, przekształcony w Dom św. Józefa, w czerwcu 1920 roku sprzedany Towarzystwu Budowy Kościoła Św. Józefa)

osoby powiązane:

 • Johann Großkopf [w Ewidencji Dóbr Kultury błędnie zapisano nazwisko pierwszego właściciela: Johan Goss Kopt] – młynarz, pierwszy właściciel obiektu zlokalizowanego przy ulicy Gdańskiej 5 [zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją]
 • Ksiądz Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński

osoby powiązane (nazwiska osób widoczne na rewersie karty korespondencyjnej – odręczne podpisy):

 • Deszowski
 • Reinner
 • Gliński
 • Schulz

organizacje / instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią)

datowanie:

1909/1910 (po wybudowaniu obiektu przy ulicy Gdańskiej 3/4 – niem. Vereinshaus Dirschau-Neustadt, St. Josephshaus ) – 1911 (przed wysłaniem karty korespondencyjnej)

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); fot. i wyd. Otto Sommerfeld, Dirschau [Tczew] – Czersk
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie, adresowana do Mühlbanz [Miłobądz]

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 14.04.[1912]
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt569

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content