Tczew. Fragment miasta. Karta pocztowa z trzema widokami

Tczew. Fragment miasta. Karta pocztowa z trzema widokami

Tczew. Fragment miasta. Karta pocztowa z trzema widokami

obiekty widoczne:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Wisła
 • fragment obecnej ulicy S. Okrzei (daw. kolejno: Forsterstrasse, Forstera, Langestrasse)
 • budynki przy obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 13 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1 poł. XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 14 (czas powstania obiektu: 1756; 1929 rok – gruntowny remont budynku)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 15 (czas powstania obiektu: około 1910; w latach 1908-1917 własność: Hermann Hein – kupiec)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 3 (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 4 (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku; dom zbudowany prawdopodobnie dla poborcy mostowego C. Stuhra)
 • budynek przy ul. Zamkowej 6 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • róg ulicy Wodnej i Zamkowej (Stacja Transformatorowa z 1936 roku)
 • nieistniejący współcześnie budynek przy ulicy Wodnej 13 (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Podgórnej 14 (czas powstania obiektu: 1826 rok; pod koniec XIX wieku gruntowna modernizacja / przebudowa obiektu; pod wschodnią częścią domu dwukondygnacyjne piwnice, budynek należący do tczewskiego zespołu browarnego)
 • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, zaś obok w parterowym pawilonie znajdowała się siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy Alei Zwycięstwa 20 z widoczną reklamą „Społem. Twoje sklepy” / Osiedle Garnuszewskiego
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy Alei Zwycięstwa 19 / Osiedle Garnuszewskiego – w kadrze widoczny fragment obiektu
 • budynek przy ulicy Wyzwolenia 1 z narożną Restauracją „Tczewianka” – obecnie siedziba Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
 • budynki przy ulicy Saperskiej
 • budynki przy alei Zwycięstwa (w tym budynek przy alei Zwycięstwa 6 będący współcześnie siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej)

osoby powiązane:

 • Walter Schulz – młynarz, właściciel działki przy ul. Wojska Polskiego 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Hermann Hein – kupiec, w latach 1908-1917 właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 15
 • C. Stuhr – poborca mostowy, właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 4
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • Z. Grabowiecki / Zygmunt Grabowiecki (1938-2008) – fotograf, fotoreporter związany z gdańskim środowiskiem dziennikarskim, w latach 1965–1976 współpracował z Centralną Agencją Fotograficzną; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej [zwanego dawniej Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich], współautor wielu wystaw fotograficznych (zarówno zbiorowych, jak i pokonkursowych); artysta odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • J. Tymiński – fotograf, fotoreporter związany z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF) oraz z Krajową Agencją Wydawniczą (KAW)

instytucje powiązane:

 • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” (PSS „Społem”) – polska spółdzielnia spożywców założona w roku 1868; pomysłodawcą nazwy był Stefan Żeromski – prozaik, publicysta, dramaturg, pierwszy prezes polskiego PEN Clubu, czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury; w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PSS „Społem” wybudowała szereg modernistycznych domów towarowych, wśród nich m.in. Spółdzielczy Dom Towarowy „Zenit” w Katowicach (1962), Spółdzielczy Dom Handlowy „Central” w Łodzi (1972) oraz Spółdzielczy Dom Handlowy Skarbek w Katowicach (1975)

datowanie:

przełom lat 70. i 80. XX wieku

opis fizyczny:

pocztówka barwna (fotograficzna / z trzema widokami); wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. Z. Grabowiecki, J. Tymiński – KAW

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego}

sygnatura:

Poczt406

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content