Tczew. Fragment miasta. Karta pocztowa z dwoma widokami

Tczew. Fragment miasta. Karta pocztowa z dwoma widokami

Tczew. Fragment miasta. Karta pocztowa z dwoma widokami

obiekty widoczne:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Wisła
 • fragment obecnej ulicy S. Okrzei (daw. kolejno: Forsterstrasse, Forstera, Langestrasse)
 • budynki przy obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 13 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1 poł. XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 14 (czas powstania obiektu: 1756; 1929 rok – gruntowny remont budynku)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 15 (czas powstania obiektu: około 1910; w latach 1908-1917 własność: Hermann Hein – kupiec)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 3 (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy S. Okrzei 4 (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku; dom zbudowany prawdopodobnie dla poborcy mostowego C. Stuhra)
 • budynek przy ul. Zamkowej 6 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • róg ulicy Wodnej i Zamkowej (Stacja Transformatorowa z 1936 roku)
 • nieistniejący współcześnie budynek przy ulicy Wodnej 13 (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Podgórnej 14 (czas powstania obiektu: 1826 rok; pod koniec XIX wieku gruntowna modernizacja / przebudowa obiektu; pod wschodnią częścią domu dwukondygnacyjne piwnice, budynek należący do tczewskiego zespołu browarnego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 7 / daw. Plac Wolności 7 – budynek opatrzony szyldem „Sklep sportowy Wisła„; w sąsiedztwie szyldu sklepowego widoczne koła olimpijskie (czas powstania: 1904 rok, obiekt zbudowany dla T. Niclasa przez firmę budowlaną Albina Brandta, wcześniej w miejscu tym znajdowała się niższa kamienica należąca do gminy ewangelickiej; w latach 1910-1931 właścicielem obiektu był cukiernik H. Biermann; w roku 1924 w budynku przy Placu Generała Józefa Hallera 6 [daw. Rynek 6] mieszkali bądź prowadzili działalność: Laura Riede – wdowa, dr Stanisław Kaznowski – adwokat, Marta Fast – krawcowa / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 8 z figurami czterech pór roku / daw. Plac Wolności 8 (czas powstania: 1898 rok; obiekt wzniesiony wraz z oficyną boczną dla potrzeb gminy ewangelickiej, wcześniej w miejscu tym znajdowała się kamienica będąca własnością Carla Gotfrieda Sengera, która w roku 1870 na mocy testamentu rentiera, przeszła na własność gminy ewangelickiej)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 9 / daw. Plac Wolności 9 (w okresie międzywojennym m.in. „Sklep Bławat”; czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1933-1934; obiekt wybudowano w miejscu kamienicy mieszkalnej wzniesionej około 1830 roku, a rozebranej w roku 1933 z uwagi na zły stan techniczny; w latach 1931-1939 własność Władysława Krupskiego; w roku 1924 w budynku przy Placu Generała Józefa Hallera 9 [daw. Rynek 9] mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Keister – kupiec, Jan Keister – robotnik, Władysław Krupski – kupiec / Skład bławatów i galanterii, W. Szynalewski – kupiec / Skład bławatów i galanterii; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 10 / daw. Plac Wolności 10 (czas powstania obiektu: 1850-1875; w latach 1987-1939 własność kupca Paula Wussowa)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 11 / daw. Plac Wolności 11 (czas powstania: 1924 rok – nowy obiekt wybudowany w miejscu kamienicy w której mieściło się dawniej kino E. Gandrasa, w latach 1925-1939 własność maszynisty Tomasza Szewczyka)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / daw. Plac Wolności 12 – w kadrze widoczny fragment obiektu; budynek opatrzony szyldem „Pasmanteria” (czas powstania obiektu: około XVIII wieku, około 1924 roku dobudowanie ozdobnych arkad oraz zadaszenia nad balkonem; począwszy od roku 1901 własność kupca Leopolda Teshmera)
 • przystanki autobusowe
 • oświetlenie uliczne
 • płyta rynku
 • samochód dostawczy marki Żuk / FSC Żuk [samochód produkowany w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie]
 • samochody osobowe [m.in. FSO Warszawa]
 • wizerunek tczewskiego gryfa (elementy charakterystyczne: otwarty dziób z wysuniętym językiem, rozwarte orle szpony, mocno osadzone lwie łapy, skrzydło gotowe do lotu, wygięty ku górze ogon zakończony obnażonym kolcem; w latach międzywojennych (1920-1938) symbolem miasta był złoty gryf na niebieskim tle, wraz z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 roku zakończył się spór o barwy tczewskiego herbu, ustalono, że symbolem grodu Sambora będzie odtąd czerwony gryf ze złotym dziobem i pazurami umieszczony w polu srebrnym (białym), do sprawy powróciła jeszcze raz Rada Miejska Tczewa w 1990 roku precyzując informacje dotyczące kształtu oraz kolorystyki wszystkich elementów tczewskiego orło-lwa)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Hermann Hein – kupiec, w latach 1908-1917 właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 15
 • C. Stuhr – poborca mostowy, właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 4
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6
 • Hermann Biermann – cukiernik, w latach 1910-1931 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 7 [daw. Markt 7]
 • Theophil Niclas z Sopotu – rentier, pierwszy właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 7 [daw. Markt 7]
 • Carl Gotfried Senger – rentier
 • Paul Wussow / Paweł Wussow – kupiec, w latach 1987-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Krupski – kupiec, właściciel Składu bławatów i galanterii, właściciel kamienicy przy Placu Hallera 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • W. Szynalewski – kupiec, właściciel Składu bławatów i galanterii, właściciel kamienicy przy Placu Hallera 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Tomasz Szewczyk – maszynista, w latach 1925-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Edward Gandras – właściciel kina działającego w dawnej kamienicy rynkowej numer 11
 • Leopold Teshmer – kupiec, od roku 1901 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • J. Tymiński – fotograf, fotoreporter związany z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF) oraz z Krajową Agencją Wydawniczą (KAW)

instytucje powiązane:

 • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u

datowanie:

lata 70. XX wieku (na odwrocie karty pocztowej odręcznie zapisany rok 1977)

por. datowanie widoku prezentowanego na karcie pocztowej numer 272: https://skarbnica.tczew.pl/5857/tczew-plac-wolnosci-obecnie-plac-generala-jozefa-hallera-wschodnia-pierzeja-rynku/

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna / z dwoma widokami); wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. J. Tymiński – KAW
 • na odwrocie odręcznie zapisany rok: 1977

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt407

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content