Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Zamkowej

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Zamkowej

Tczew. Kościół podominikański / Kościół pw. św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Zamkowej

obiekty widoczne:

  • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)

miejsca powiązane:

  • Plac Św. Grzegorza (daw. Plac Komuny Paryskiej, w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)

instytucje powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

  • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u

opis fizyczny:

  • pocztówka barwna (fotograficzna); wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. T. Nowak
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – rozwiązanie hasła głównego krzyżówki z numeru 16/156 Gazety Tczewskiej (nadawca: Elżbieta Gołacka, ulica Konarskiego / Tczew; adresat: Gazeta Tczewska – redakcja, ulica Łazienna / Tczew)

uwagi:

  • na odwrocie dwa znaczki pocztowe o nominałach 1000 i 500 zł
  • na odwrocie stempel korespondencyjny Tczew z datą 25 kwietnia 1993

sygnatura:

Poczt413

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content