Tczew. Osiedle Garnuszewskiego (daw. Śródmieście II). W kadrze widoczne bloki przy ulicy Wyzwolenia i alei Zwycięstwa. Lata 70. XX wieku

Tczew. Osiedle Garnuszewskiego (daw. Śródmieście II). W kadrze widoczne bloki przy ulicy Wyzwolenia i alei Zwycięstwa. Lata 70. XX wieku

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 20 (data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 77; kubatura: 14275 m³)
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 19 (data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 77; kubatura: 14275 m³)
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 18 (data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 77; kubatura: 14275 m³)
 • reklama „Społem Twoje Sklepy”
 • budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Wyzwolenia 1 (data oddania obiektu do użytku: około 1960 roku)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Wyzwolenia 2 (data oddania obiektu do użytku: 1960 rok)
 • oświetlenie uliczne
 • budynek mieszkalny przy ulicy Wyzwolenia 3 (data oddania obiektu do użytku: 1960; kubatura: 9598 m³)
 • budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 1 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1970; ilość mieszkań: 90; ilość izb: 270; powierzchnia użytkowa: 3612 m²; kubatura: 15932 m³)
 • samochody osobowe (Fiat 125p)
 • oświetlenie uliczne
 • znaki drogowe
 • drogowskaz

osoby widoczne:

 • mieszkańcy osiedla
 • dzieci

osoby powiązane (rewers karty korespondencyjnej):

J. Makarewicz / Jerzy Makarewicz – fotograf związany z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF) oraz Krajową Agencją Wydawniczą (KAW)

hasła powiązane:

 • KAW / Krajowa Agencja Wydawnicza (warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u)
 • Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego [osiedle mieszkaniowe usytuowane w centralnej części Tczewa, pomiędzy ulicami: Gdańską, aleją Solidarności, Wojska Polskiego i Sobieskiego; daw. Śródmieście II]
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie / daw. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Tczewie, niem. Beamten Wohnungs Bauverein [instytucja powołana do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ulicy Sobieskiego, na którym, w latach 1898-1900 wzniesiono cztery domy wielorodzinne z 27 mieszkaniami, 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ulicy Paderewskiego (12, 13, 14) i ulicy Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, ul. Wybickiego 22 i ul. Paderewskiego 15 zbudowano w latach 30. XX wieku; pierwszym obiektem wybudowanym przez tczewską SM po zakończeniu II wojny światowej był blok z trzydziestoma dwoma lokalami przy ulicy Sobieskiego 19 (oddany do użytku dopiero w 1960 roku); w latach 1945-1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu budynków zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych; 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą współcześnie nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie]

datowanie:

1977 [odręczny zapis na rewersie]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, osiedla Tczew, ulice Tczew, architektura, blok, bloki, budynek mieszkalny, budynki mieszkalne, wieżowce, transport, motoryzacja, infrastruktura drogowa, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, reklama, handel, instalacje elektryczne, spółdzielczość, spółdzielnia mieszkaniowa, ruch drogowy, ruch uliczny

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Nowe Miasto, Śródmieście II, Osiedle Garnuszewskiego, Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego, ulica Wyzwolenia, aleja Zwycięstwa, ulica Wyzwolenia 1, ulica Wyzwolenia 2, ulica Wyzwolenia 3, aleja Zwycięstwa 18, aleja Zwycięstwa 19, aleja Zwycięstwa 20, budynek dziesięciopiętrowy, wieżowiec, wieżowiec – aleja Zwycięstwa 18 – Tczew, wieżowiec – aleja Zwycięstwa 19 – Tczew, wieżowiec – aleja Zwycięstwa 20 – Tczew, aleja Zwycięstwa 1, blok sześcioklatkowy – aleja Zwycięstwa 1 – Tczew, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, PSS Społem, Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM, reklama PSS Społem, Społem Twoje Sklepy, reklama Społem Twoje Sklepy, znak drogowy, znaki drogowe, drogowskaz, samochód osobowy, samochody osobowe, Fiat 125p, duży Fiat, balkon, balkony, oświetlenie uliczne, przechodnie, mieszkańcy osiedla, dziecko, dzieci, karta pocztowa, pocztówka, pocztówka barwna, pocztówka fotograficzna, J. Makarewicz, Jerzy Makarewicz, KAW, Krajowa Agencja Wydawnicza, J. Makarewicz KAW, karta bez obiegu pocztowego, Stanisław Zaczyński, kolekcja Stanisław Zaczyński, 1977 rok, lata 70. XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna); wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, fot. J. Makarewicz
 • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt415

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (kolekcja: Stanisław Zaczyński)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content