Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – karta pocztowa z pięcioma widokami

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – karta pocztowa z pięcioma widokami

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – karta pocztowa z pięcioma widokami

obiekty widoczne:

  • Gdańsk: Żuraw / Brama Żuraw (ul. Szeroka 67/68) – zabytkowy dźwig portowy – największy z zachowanych dźwigów średniowiecznej Europy; obiekt wzniesiony w latach 1442-1444; cała konstrukcja utrzymana jest w stylu gotyku flamandzkiego, na początku wieku XVII Żuraw stracił swoje znaczenie militarne, z czasem w ceglanych wieżach utworzono warsztaty rzemieślnicze, a wraz z przebudową pomieszczeń wybito otwory okienne; w roku 1945, wraz z wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej, gdański żuraw został podpalony, ocalała jedynie część murowana obiektu; bramę zrekonstruowano w drugiej połowie lat 50-tych; 18 grudnia 1959 gdańską Bramę Żuraw wpisano do krajowego rejestru zabytków 
  • Tczew: Fabryka Wyrobów Metalowych E. Kelcha (budynek biurowo-produkcyjny i kotłownia) / w okresie międzywojennym Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA” / obecnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły przy ul. 30 Stycznia 4 (czas powstania obiektu: 1883/1884 rok ; począwszy od roku 1939 w budynku mieściły się kolejno: obóz przejściowy, Gerätebau Dirschau E. Schmidt GmBh Gerätebau [zakład produkcyjny – budowa urządzeń], Pomorska Fabryka Gazomierzy, Zakład Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom-Metrix, Muzeum Wisły. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego; rozbudowa obiektu w latach 1921-1922)
  • Gdynia: statek-muzeum Dar Pomorza / SV Dar Pomorza (pot. Biała Fregata) – trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) zakupiony w roku 1929 dla Szkoły Morskiej w Gdyni (w założeniu jednostka zastąpić miała szkolny żaglowiec Lwów); pod polską banderą „Dar Pomorza” odbył 102 rejsy szkolne, przepłynął pół miliona mil morskich (odległość równa około 25 rejsom dookoła świata), wyszkolił 13 384 studentów; w polskiej historii statkiem dowodziło sześciu komendantów: jako pierwszy kpt.ż.w. Konstanty Maciejewicz-Matyjewicz, jako ostatni – kpt.ż.w. Tadeusz Olechnowicz
  • Hel: Muzeum Rybołówstwa. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego [Bulwar Nadmorski 2] – muzeum mieści się w przejętym przez państwo budynku XV-wiecznego, poewangelickiego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła; w helskim Muzeum Rybołówstwa prezentowane są eksponaty związane z historią Bałtyku, rybołówstwem oraz dziejami Mierzei Helskiej; tematyka ekspozycji oscyluje również wokół współczesnych problemów związanych z gospodarką morską
  • Gdańsk: statek-muzeum Sołdek / SS Sołdek – pierwszy zbudowany przez polski przemysł stoczniowy statek pełnomorski / masowiec o napędzie parowym; projekt wstępny statku opracował zespół polskich konstruktorów pod kierunkiem mgr inż. Henryka Giełdzika; opracowanie dokumentacji warsztatowej zlecono francuskiej stoczni Augustin Normand w Hawrze, budową jednostki kierował inż. Jerzy Doerffer (późniejszy profesor i rektor Politechniki Gdańskiej); 22 października 1949 roku „Sołdek” pod dowództwem kpt. ż.w. Zbigniewa Rybiańskiego udał się w swój pierwszy rejs do Szczecina; do 2 stycznia 1981 roku „Sołdek” odbył 1479 podróży morskich, w ciągu 31 lat eksploatacji statek przewiózł ponad 3,5 miliona ton ładunku i zawinął do ponad 60 portów / za: https://www.nmm.pl/soldek/historia-soldek?PHPSESSID=b9694407807aad2fa668eb9eb36ef29d

osoby powiązane (patrz: informacja wydawnicza na rewersie karty pocztowej):

  • Janusz Uklejewski / Janusz Bogdan Uklejewski – fotograf, członek rzeczywisty ZPAF [Związek Polskich Artystów Fotografików], jeden z najwybitniejszych dokumentalistów okresu powojennego, archiwista Pomorza, w latach 1952-1990 związany z Centralną Agencją Fotograficzną, czołowy fotoreporter Wojskowej Agencji Fotograficznej (1948–1952), Centralnej Agencji Fotograficznej z siedzibą w Warszawie (1952–1990) oraz redakcji „Gazety Morskiej”, „Marynarza Polskiego” i „Morza”

wydawca (patrz: informacja wydawnicza na rewersie karty pocztowej):

  • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u

opis fizyczny:

  • pocztówka barwna (fotograficzna / z pięcioma widokami); wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. J. Uklejewski
  • na rewersie odręcznie zapisany rok 1986
  • na rewersie pieczątka pieczątka Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Oddział Muzeum Wisły w Tczewie

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt454

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content