Tczew. Osiedle Suchostrzygi – widok z lotu ptaka. Fragment ulicy Krótkiej (Stare Miasto). Wiatrak. Państwowa Szkoła Muzyczna. Linia autobusowa – karta pocztowa z pięcioma widokami

Tczew. Osiedle Suchostrzygi – widok z lotu ptaka. Fragment ulicy Krótkiej (Stare Miasto). Wiatrak. Państwowa Szkoła Muzyczna. Linia autobusowa – karta pocztowa z pięcioma widokami

Tczew. Osiedle Suchostrzygi – widok z lotu ptaka. Fragment ulicy Krótkiej (Stare Miasto). Wiatrak. Państwowa Szkoła Muzyczna. Linia autobusowa – karta pocztowa z pięcioma widokami

obiekty widoczne:

 • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, zaś obok w parterowym pawilonie znajdowała się siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) / obecnie: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści – budynek sąsiadujący z Kościołem pw. św. Stanisława Kostki / daw. kościół podominikański, kościół szkolny, Kościół pw. Świętego Mikołaja, Kościół pw. św. Jerzego
 • przystanek autobusowy przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • autobus marki Jelcz [w kadrze widoczny autobus linii 1]
 • siedziba Urzędu Miejskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / wcześniej siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej / daw. Starostwo – niem. Kreishaus (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego; w okresie międzywojennym w budynku przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 swoją siedzibę miała Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Tczewskiego – instytucja zajmująca się m.in. udzielaniem pożyczek / kredytów zaliczkowych pod zastaw zboża)
 • fragment ulicy 30 Stycznia
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 8 (czas powstania obiektu: 1902 roku / kamienica w stylu eklektycznym z dominantą elementów renesansowych i barokowych, dom zbudowany dla rodziny Tetzlaff’ów / projekt z 1901 roku; 1912-1939 własność rzeźnika J. Schoernicka)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 7 opatrzona szyldem Schützmann (czas powstania obiektu: 1764; w latach 1661-1881 działka będąca własnością Szpitala Św. Jerzego; w 1764 roku Rada Miejska podjęła decyzję o budowie nowego obiektu szpitalnego [przyczyna: zły stan techniczny budynku użytkowanego dotychczas przez personel szpitala św. Jerzego]; po roku 1881 kamienica będąca własnością kupca S. Behrendta)
 • budka telefoniczna
 • rower
 • samochody osobowe
 • osiedle Suchostrzygi – bloki mieszkalne (ulice: Armii Krajowej / daw. Rutkowskiego, Akacjowa, Brzozowa, Jodłowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Topolowa)
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego [budowę tczewskiej placówki oświatowej rozpoczęto 17 grudnia 1987 roku; 23 lutego 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, która formalnie rozpoczęła działalność nieco wcześniej – 1 września 1990 roku; 24 kwietnia 1992 roku oddano do użytku uczniów obiekty wchodzące w skład kompleksu sportowego; 3 czerwca 1995 roku suchostrzyckiej placówce oświatowej nadano imię olimpijczyka – Bronisława Malinowskiego, w tym dniu po raz pierwszy wykonano również hymn szkolny autorstwa Barbary Mazerewicz [muzyka] i Anny Radzewicz-Bork [słowa]
 • Publiczne Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Medipol Sp. z o.o. NZOZ. Dawna Poradnia dziecięca przy ulicy Armii Krajowej 19
 • osiedle Prątnica – zabudowania (obiekty widoczne w tle)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Walter Schulz – młynarz, właściciel działki przy ul. Wojska Polskiego 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Tetzlaff – rodzina kupiecka, od roku 1902 właściciele kamienicy przy ulicy Krótkiej 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • J. Schoernick – rzeźnik, w latach 1912-1939 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • S. Behrendt – kupiec, od roku 1881 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby powiązane (dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bronisława Malinowskiego):

 • Jerzy Szwarc (lata 1990 – 1997)
 • Józef Madeja (lata 1997 – 2002)
 • Eugeniusz Kwiatkowski (lata 2002 – 2012)
 • Lidia Wasielewska (od 2012 do chwili obecnej)

osoby powiązane (burmistrzowie tczewscy – okres międzywojenny):

 • Władysław Orcholski (1920 -1922)
 • dr Stanisław Gąsowski (1922)
 • Stefan Wojczyński (1922 – 1935)
 • Karol Hempel (1935 – 1936)
 • Wiktor Jagalski (1936 -1939)

osoby powiązane (burmistrzowie tczewscy: 1945-1950)

 • Wojciech Dudkiewicz [bezpartyjny] (marzec 1945 r.)
 • Tadeusz Mężyk [PPR] (marzec – kwiecień 1945 r.)
 • Marian Wojak [PPR] (kwiecień – sierpień 1945 r.)
 • Jan Milewski [PPR] (sierpień 1945 r. – grudzień 1946 r.)
 • p.o. Wiktor Januszewski [PPS] (grudzień 1946 r.)
 • Dionizy Cichocki [PPR/PZPR] (grudzień 1946 – wrzesień 1949 r.)
 • Józef Kulwicki [PZPR] (wrzesień 1949 – maj 1950 r.) – ostatni burmistrz Tczewa / za: https://www.dawnytczew.pl/pl/spoleczenstwo/193-u-steru-grodu-sambora-poczet-ostatnich-burmistrzow-tczewa.html

osoby powiązane (prezydenci miasta Tczewa; urząd prezydenta miasta wprowadzono na mocy ustawy samorządowej z 1973 roku):

 • Kazimierz Deja (czas trwania prezydentury: 27.02.1975 – 11.1977) – radny Miejskiej Rady Narodowej, I Zastępca Naczelnika Miasta i Powiatu Tczewskiego (od 14.12.1973)
 • Czesław Glinkowski (czas trwania prezydentury: 15.02.1977 roku – 13.09.1990)
 • Ferdynand Motas (czas trwania prezydentury: 1990-1994)
 • Zenon Odya (czas trwania prezydentury: 1994–2010)
 • Mirosław Pobłocki (prezydent miasta Tczewa od roku 2010)

datowanie:

1994 rok

opis fizyczny:

pocztówka barwna (fotograficzna / karta pocztowa pięcioma widokami); fot. S. Zaczyński; wyd. Działalność Wydawnicza Zbigniew Gabryszak

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt467

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content