Tczew. Ulica Jarosława Dąbrowskiego. Fragment ulicy Mickiewicza – widok nocny / okres świąteczny

Tczew. Ulica Jarosława Dąbrowskiego. Fragment ulicy Mickiewicza – widok nocny / okres świąteczny

Tczew. Ulica Jarosława Dąbrowskiego. Fragment ulicy Mickiewicza – widok nocny

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Mickiewicza 1 (rozwidlenie ulic Mickiewicza i Krótkiej, tak zwany Skwer różany; czas powstania obiektu: druga połowa XIX wieku, obiekt mieszkalno-usługowy wybudowany dla rodziny kupieckiej Sommerfeldów; zmodernizowany / rozbudowany na początku XX wieku; kolejny właściciel (około 1907 roku): Alfons Rutkowski)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 14 (czas powstania obiektu: XVIII wiek; w roku 1903 w kamienicy mieściła się restauracja z salą bilardową i bufetem / własność restauratora Groddecka; kolejni właściciele począwszy od roku 1914: Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 14 mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Patz – werkmistrz / majster, Józef Sokołowski – fryzjer, w okresie międzywojennym J. Sokołowski prowadził zakład fryzjerski w budynku przy ul. A. Mickiewicza 9, A. Srediński – bankowiec, Ludwik Drost – kupiec, rzemieślnik, zajmujący się wyplataniem koszy, Gustaw Klammer – mistrz rzeźnicki / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 13 / w roku 1924 siedziba Polskiego Banku Handlowego (czas powstania: XVIII wiek; przebudowa: około 1800 roku; kolejni właściciele począwszy od roku 1903: Leopold Michaelis, Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński; w roku 1924 w budynku przy ulicy Mickiewicza 13 mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Kalabiński – bankowiec, Franciszek Kargol – bankowiec / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 12 (czas powstania: 1905 rok; obiekt przebudowany dla kupca Adolfa Hermana Hardera / skład kolonialny; w latach 1906-1939 własność Franza Schümanna – mistrza rzeźnickiego)
 • kamienica przy ulicy J. Dąbrowskiego 23 opatrzona szyldem „Salon fryzjerski / salon damsko-męski” (czas powstania obiektu: XVII wiek; 1930-1940 przebudowa / dostosowanie parteru do potrzeb restauracji zajmującej także parter budynku przy ulicy Krótkiej 1; w latach 1873-1919 własność Elisabeth Pieper – żony majstra kowalskiego; w latach 1919-1939 własność kupca Adolfa Wittkowskiego)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 17 (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 16/16A (czas powstania obiektu: około 1900 roku),
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 15 (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 14  (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13 (czas powstania obiektu: około 1890 roku)

osoby powiązane:

 • Alfons Rutkowski – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1
 • Sommerfeld – rodzina kupiecka, właściciele kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1
 • Carl von Tadden – kupiec, właściciel kamienic przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14, w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maria Elbinghaus von Tadden – właścicielka kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maurycy Cieśliński – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Leopold Michaelis – kupiec z Gdańska, w latach 1903-1904 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Franz Schümann – rzeźnik, w latach 1906-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Herman Harder – buchalter, w latach 1882-1906 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Wittkowski – kupiec, w latach 1919-1939 właściciel kamienicy przy ulicy J. Dąbrowskiego 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Elisabeth Pieper – żona majstra kowalskiego, w latach 1873-1919 właścicielka kamienicy przy ulicy J. Dąbrowskiego 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

grudzień 1996

opis fizyczny:

pocztówka barwna (fotograficzna / karta pocztowa z dwoma widokami); fot. S. Zaczyński; wyd. Działalność Wydawnicza Zbigniew Gabryszak

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt474

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content