Tczew. Zjazd absolwentów liceów (15-16 VI 2002 roku) – pocztówka okolicznościowa

Tczew. Zjazd absolwentów liceów (15-16 VI 2002 roku) – pocztówka okolicznościowa

Tczew. Zjazd absolwentów liceów (15-16 VI 2002 roku) – pocztówka okolicznościowa

obiekty widoczne:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / pierwotnie Szkoła żeńska [niem. Mädchenschule] / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne; historia tczewskiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga roku 1948, to właśnie we wrześniu 1948 roku, przy ulicy Parkowej w Tczewie, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca (rozwojowa) Stopnia Podstawowego i Licealnego; siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w roku 1934 przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein [chodzi o obecną siedzibę Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Parkowej 1]; w 1955 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tczewie; w 10. rocznicę powstania szkoły, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Bronisława Kalkowskiego oraz nauczycielki fizyki prof. Wiktorii Dunajskiej nadano placówce imię polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, „przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, a zwłaszcza państwa H. i St. Chylickich, Maruczyńskich i Kawczyńskich szkoła otrzymała również sztandar.”; w 1966 roku, po zakończeniu działalności tczewskiego Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, podjęto decyzję o przeniesieniu tam Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie; moment pożegnania z placówką przy ulicy Parkowej w sposób następujący opisano na kartach kroniki szkolnej: Nauczycielom tak jak i nam, jest trudno rozstać się z murami naszej szkołyCzęsto narzekaliśmy na nauczycieli i szkołę, a teraz kiedy nastąpiło rozstanie, jest nam smutno i ogarnął nas żal; 1 września 1966 roku w sali gimnastycznej dawnego Liceum Pedagogicznego powitał zebranych nowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie p. Adam Jabłoński; w 1970 roku na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego, z tej okazji do Tczewa przybyli między innymi wykładowcy i absolwenci szkoły z kpt. żw. Konstantym Maciejewiczem, kpt. żw. Antonim Ledóchowskim, kpt. żw. Karolem Olgierdem Borchardtem, a także ówczesnymi ministrami Oświaty, Wychowania oraz Żeglugi; w 1979 roku otwarto w tczewskiej placówce Izbę Tradycji Szkoły Morskiej; w 1993 roku I LO obchodziło dwa jubileusze: jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jubileusz 45-lecia istnienia placówki, wydana została wówczas publikacja okolicznościowa zatytułowana Jednodniówka Jubileuszowa pod redakcją Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego; w czerwcu 2002 roku odbył się w Tczewie długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie; z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa zatytułowana Zjazd Absolwentów Liceów / za: http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/historia-szkoly „Ocalić od zapomnienia… ciąg dalszy” : publikacja okolicznościowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie / praca zbiorowa pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej
 • budynek obecnego Zespołu Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego / dawna szkoła mniejszości niemieckiej (czas powstania obiektu: około 1934-1935; współczesny Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego powstał z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera z Zespołem Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego; utworzony został na mocy Uchwały nr XVI/97/04 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2004 roku; w latach 2004-2006 zajęcia edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie prowadzone były w dwóch budynkach: przy ulicy Parkowej 1 i przy Placu Św. Grzegorza 5; miejsce powiązane z budynkiem przy ulicy Parkowej: ogród szkolny / park szkolny (założony w roku 1912 z inicjatywy dyrektora gimnazjum żeńskiego dra M. Guenthera; w ogrodzie szkolnym znajdowało się kilkadziesiąt gatunków drzew, kwiatów oraz krzewów; nazwy poszczególnych roślin wraz z dodatkowymi informacjami umieszczone zostały na porcelanowych tabliczkach, które, decyzją zarządu parku, usunięto w roku 1918 z obawy przed ich zniszczeniem; przy furtce parkowej znajdowała się tabliczka informacyjna „Nur für Deutsche” [Tylko dla Niemców]; w latach 30. XX wieku przy południowej granicy ogrodu wybudowano szkołę mniejszości niemieckiej – obecnie Zespół Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego)
 • budynek szkolny przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 / obecnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie (czas powstania obiektu: 1878-1880; pierwotnie szkoła obywatelska pierwszego stopnia, następnie kolejno: od 1882 roku Real Progymnasium Dirschau – szkoła realna / tczewskie progimnazjum, od 1934 roku Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne, w latach 1945 – 1968 gimnazjum i liceum ogólnokształcące [od 1957 im. Adama Mickiewicza], w latach 1968 – 1973 Zasadnicza Szkoła Dokształcająca]; historia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza sięga roku 1945; wówczas to, w dniach od 4 do 7 kwietnia, rozpoczęto zapisy do państwowego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego typu koedukacyjnego; zajęcia, poprzedzone mszą świętą w kościele farnym, rozpoczęły się 12 maja 1945 roku; początkowo odbywały się w gmachu gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30-Stycznia [obecnie siedziba Urzędu Miejskiego; daw. Centrum Edukacji Dorosłych]; dopiero w lipcu 1946 roku gimnazjum i liceum przeniesione zostało do budynku szkolnego przy dawnej ulicy Stalina [obecnie ulica Obrońców Westerplatte 18]; 19 czerwca 1960 roku, w związku z obchodami 40. rocznicy istnienia placówki, odbył się w Tczewie zjazd absolwentów; w okolicznościowym artykule Michał Misiorny w sposób następujący wspomina lata spędzone w murach szkoły: Gdy więc wracam dziś do gimnazjum tczewskiego, nigdy prawie nie pamiętam, że to przede wszystkim okropnie rzeczowa szkoła, prawdziwa wylęgarnia lekarzy, inżynierów (jako bezpośrednie, bądź co bądź zaplecze dwóch najpoważniejszych uczelni gdańskich), że dostarczyła ona i innym zawodom sporo ludzi zdolnych i mądrych, że liczba jej absolwentów sięga tysięcy – i wreszcie – że to buda po prostu zacna i ważna…; w roku szkolnym 1966/1967 rozpoczęto przygotowania do likwidacji tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza; mimo licznych protestów ze strony uczniów, nauczycieli, Komitetu Rodzicielskiego szkoła, decyzją władz administracyjnych i partyjnych, oficjalnie zakończyła swoją działalność w roku 1967 / za: Ocalić od zapomnienia: Zjazd Trzech Liceów : Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicz, Liceum Pedagogiczne, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej, s. 9-17

wydarzenia powiązane:

 • dwudniony Zjazd absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku) / w tczewskim zjeździe wzięło udział około 500 osób

osoby powiązane:

 • kmdr Antoni Garnuszewski – inżynier komunikacji, założyciel tczewskiej Szkoły Morskiej (dyrektor placówki), autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej oraz zastępca dyrektora gdyńskiego Urzędu Morskiego
 • Bożena Deja-Gałecka – od 1976 roku komendant szkolnego szczepu ZHP, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Jadwiga Andrzejewska – obecna dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Hubert Pawłowski – inicjator założenia w Tczewie specjalnego oddziału przeznaczonego dla dzieci upośledzonych umysłowo, do wybuchu II wojny światowej kierownik ówczesnej Szkoły Powszechnej nr 5
 • Piotr Kleina – od 1947 roku kierownik / dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 (Piotr Kleina pełnił funkcję dyrektora przez 21 lat, do chwili przejścia na emeryturę  w 1968 roku)
 • Józef Balcerowicz – od 1972 roku do grudnia 1987 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
 • Edward Czaja – następca Józefa Balcerowicza; dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 do września 2007 roku
 • Gabriela Makać – obecna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza
 • prof. Grzegorz Kołodko – ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych, autor teoretycznego nurtu ekonomii znanego jako nowy pragmatyzm, uczestnik tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
 • ks. infułat Stanisław Grunt – protononariusz apostolski, kanonik senior Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, uczestnik tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
 • Andrzej Szwarc – prof. prawa Uniwersytetu Poznańskiego, uczestnik tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
 • Marek Modrzejewski – daw. starosta powiatu tczewskiego, obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego, uczestnik tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
 • Iwona Malmur – była dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczestniczka tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
 • Jan Kulas – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczestnik tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
 • Teresa Piotrowska – urzędnik państwowy, samorządowiec, posłanka na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, od 2014 do 2015 minister spraw wewnętrznych, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczestniczka tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku); honorowa patronka obchodów

dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza:

 • Franciszek Szychliński – od 9 marca 1945 roku dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie [późniejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza]; Franciszek Szychliński uczestniczył w powołaniu do życia wielu tczewskich organizacji, m.in. Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Polskiego Czerwonego Krzyża Związku Nauczycielstwa Polskiego i Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Kazimierz Iwiński – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1948-1950
 • Alfons Guziński – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1951-1952; organizator życia sportowego na Pomorzu, członek Rady Nadzorczej PSS „Społem” w Tczewie, długoletni członek i przewodniczący Komitetu Powiatowego Stronnictwa Demokratycznego, radny miejski kilku kadencji
 • Jan Troch – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1953-1955
 • Bronisław Wesołek – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1955-1957
 • Antoni Tomczyk – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tczewie w latach 1950-1951, 1952-1953, 1957-1967; członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, komendant tczewskiego Hufca ZHP

dyrektorzy Państwowego Liceum Pedagogicznego:

 • Jan Isakiewicz – pierwszy dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego [J. Isakiewicz przejął budynek po dawnej Szkole Morskiej; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1 przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych; po wojnie zaistniała konieczność jak najszybszego wykształcenia nowej kadry nauczycielskiej; w roku 1945 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Tczewie było pierwszą i jedyną tego rodzaju placówką w powiecie tczewskim oraz w sąsiednich powiatach, cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że dość szybko podjęto decyzję o rozbudowaniu poddasza i zorganizowania w nim internatu dla uczniów pochodzących spoza Tczewa)
 • Ryszard Licbarski – dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w latach 1946-1947 oraz 1948-1950
 • Kazimierz Iwiński – dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w latach 1947-1948
 • Stanisław Trębiński – dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w latach 1950-1952
 • Alojzy Jaskulski – dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w latach 1952-1965
 • Adam Jabłoński – dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w latach 1965-1969; w 1966 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w roku 1967 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, od roku 1966 działającym w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, odbyła się matura; świadectwo dojrzałości otrzymało 67 absolwentów]

dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie:

 • Witold Wiśniewski – nauczyciel historii, w latach 1948-1953 dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego [chodzi o placówkę od września 1948 roku działającą w gmachu szkolnym przy ulicy Parkowej]
 • Bronisław Kalkowski – w latach 1953-1966 dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego [chodzi o placówkę od września 1948 roku działającą w gmachu szkolnym przy ulicy Parkowej]
 • Adam Jabłoński – dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w latach 1965-1969; w 1966 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w roku 1967 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, od roku 1966 działającym w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, odbyła się matura; świadectwo dojrzałości otrzymało 67 absolwentów]
 • Krystyna Rybicka – do 1998 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie; wcześniej nauczycielka fizyki, później kierownik internatu w Liceum Ekonomicznym.
 • Idzi Jakóbczak – od września 1998 roku dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, nauczyciel biologii; z inicjatywy dyrektora Idziego Jakóbczaka 11 grudnia 1998 roku zorganizowano w szkole obchody 50-lecia istnienia liceum, wydana została wówczas gazetka jubileuszowa 5 lat minęło… pod redakcją Elżbiety Szałańskiej, Edwarda Grabowskiego i Pawła Manikowskiego.

dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie w latach 1926-2004 (kadra kierownicza szkoły, która następnie weszła w skład Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie) / za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

 • kmdr mgr inż Antoni Garnuszewski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1926-1929)
 • inż Jan Stec (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1929-1934)
 • inż. Zwierzyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1934)
 • inż. Karabasz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935)
 • inż. Witold Wroczyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935-1939)
 • Stanisław Gniewosz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1945-1950)
 • Emil Gabański (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1950-1952)
 • Bernard Rezmer (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1952-1954)
 • mgr inż. Mieczysław Wysokiński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1954-1990)
 • mgr inż. Roman Kirszling (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1991-2002)
 • mgr Maciej Dunajski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 2002-2004)

dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie w latach 1977-2004 (kadra kierownicza szkoły, która następnie weszła w skład Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie) / za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 69

 • mgr Stanisław Wilimberg (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1977-1987)
 • mgr Barbara Wierzbowska-Borzyszkowska (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1987)
 • mgr Roman Milczewski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1987-1995)
 • mgr Kazimierz Ickiewicz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1995-2004)

dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie od 2004 roku

 • mgr Kazimierz Ickiewicz (dyrektor)
 • mgr Roman Makowski (wicedyrektor)
 • mgr Maciej Dunajski (wicedyrektor)

datowanie:

2002 rok

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna / karta pocztowa z trzema widokami); skład i druk: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie / ul. Kwiatowa 11
 • na rewersie pamiątkowa pieczątka Zjazdu Absolwentów Liceów / zbiór S. Zaczyński

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt502

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content