Gniew. Panorama miasta – widok od obecnej drogi krajowej nr 91

Gniew. Panorama miasta – widok od obecnej drogi krajowej nr 91

Gniew. Panorama miasta – widok od obecnej drogi krajowej nr 91

obiekty widoczne:

  • Zamek krzyżacki w Gniewie [czas powstania obiektu: koniec XIII wieku, rozbudowa: XIV i XV wiek; od połowy XV do 1772 roku siedziba polskich starostów; w XIV wieku gniewska twierdza uznawana była, na równi z zamkami w Człuchowie (obecnie w ruinie) i Gdańsku (obecnie nieistniejący), za największy zamek krzyżacki na lewym brzegu Wisły;  pierwotnie jedna z czterech wież zamkowych była dużo wyższa  niż obecnie i umożliwiała kontakt wzrokowy z warowniami w Kwidzynie (ok. 13 km w prostej linii) i Grudziądzu (ok 40 km w prostej linii)]
  • Hotel Zamek Gniew – Pałac Marysieńki – w kadrze widoczny fragment obiektu [oryginalny pałac zbudowany został w roku w 1679 przez Jana III Sobieskiego, ówczesnego starostę gniewskiego, dla żony Marii Kazimiery de La Grange d’Arquien, oryginalna budowla nie przetrwała do czasów współczesnych]
  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Mikołaja w Gniewie [gotycka budowla poświęcona św. Mikołajowi, opiekunowi żeglarzy i kupców; świątynia w typie halowym, trzynawowa o harmonijnym zespole wnętrza z nawami bocznymi oddzielonymi od nawy głównej ośmiobocznymi filarami; charakterystycznym elementem gniewskiej świątyni jest surowa, forteczna wieża, wbudowana w bryłę nawy; znaczna część wyposażenia pochodzi z drugiej połowy wieku XIX, nie brakuje jednak przedmiotów o zdecydowanie dłuższym rodowodzie, warto w tym miejscu wymienić choćby XVII-wieczny ornat barokowy, wedle miejscowej tradycji ofiarowany parafii przez królową Marię Kazimierę Sobieską; z XVIII stulecia pochodzi dzwon MIKOŁAJ, poświęcony patronowi świątyni, z wyrytą na płaszczu dzwonu inskrypcją: „Zrodziła mnie pobożna szczodrość podwalin Kościoła”; wśród kapłanów zasłużonych dla gniewskiej parafii warto wymienić choćby: ks. Benona Kursikowskiego (1831–1903) – proboszcza, dziekana gniewskiego, działacza społecznego, który przeprowadził gruntowną renowację kościoła oraz kaplicy cmentarnej, a także ks. Władysława Piaskowskiego (1913–2008) – pierwszego powojennego proboszcza, który nie tylko wyremontował prezbiterium zniszczone przez kulę armatnią, ale także zorganizował pierwszą powojenną misję parafialną / za: https://www.gniew.pl/543,kosciol-sw-mikolaja
  • kamienice staromiejskie

osoby powiązane:

  • Benon Kursikowski (1831–1903) – proboszcz i administrator gniewskiej parafii, działacz społeczny, kapłan odpowiedzialny m.in. za gruntowną renowację Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Gniewie
  • Władysław Piaskowski (1913–2008) – absolwent lwowskiego Uniwersytetu Króla Jana Kazimierza; pierwszy powojenny proboszcz w gniewskiej parafii katolickiej; kapłan wywodzący się ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstania Pańskiego (tzw. Księży Zmartwychstańców), Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew (tytuł przyznany ks. Piaskowskiemu na mocy uchwały nr XXIV/162/2004 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 czerwca 2004 roku), organizator pierwszej powojennej misji parafialnej; 25 czerwca 1989 roku ks. Władysław Józef Piaskowski obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa, w dziesięć lat później Diamentowy Jubileusz 60-lecia kapłaństwa, zaś w niedzielę, 27 czerwca 2004 roku, w Kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie tak zwany Jubileusz Brylantowy związany z 65. rocznicą przyjęcia święceń kapłańskich

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna / karta pocztowa wydrukowana na papierze fotograficznym); wyd. RUCH
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim (adresat: Gertruda Mańkowska, Lębork)

uwagi:

  • brak znaczka pocztowego
  • brak stempla pocztowego / korespondencyjnego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt540

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content