Tczew. Promocja książki Witolda Bieleckiego „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Tczewskiej w latach 1990- 2000 w fotografii” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki Witolda Bieleckiego „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Tczewskiej w latach 1990- 2000 w fotografii” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki Witolda Bieleckiego „Szkice z dziejów Związku Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Tczewskiej w latach 1990- 2000 w fotografii” [historia, wydarzenia, uroczystości, wywiady, reportaże, referaty]; publikacja wydana nakładem Związku Byłych Więźniów Politycznych Oddziału Okręgowego w Tczewie; książka powstała dzięki dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz tczewskiego Urzędu Miejskiego (współtwórca: Stanisław Zaczyński – fot.)

organizator:

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
  • Biuro Promocji Miasta / Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie
  • Konwent Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu w Tczewie
  • Związek Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Oddziału Okręgowego w Tczewie

miejsce spotkania:

sala oświatowa / sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie; siedziba główna MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6

data / termin spotkania:

8 czerwca 2001 roku (godzina 18:00)

osoby powiązane:

  • Witold Bielecki (ps. „Czarny”, „Konrad”, „Krokodyl”; 1935-2007) – kapitan w stanie spoczynku, prezes tczewskiego koła Związku Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, do 1968 roku komendant Hufca ZHP w Tczewie, członek, a zarazem dowódca Tajnej Organizacji Skautingu; od 1967 roku związany zawodowo z Gdańską Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli; odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i medalami pamiątkowymi organizacji kombatanckich; autor sześciu publikacji [„Dziobaty”, „Przemijają lata, pozostają ślady”, „Koszmar i gehenna”, itd.]
  • Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

instytucje powiązane:

  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – organizacja kombatancka o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającabyłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz stalinowskich łagrów, a także obywateli polskich, walczących o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, jak również w podziemnych organizacjach ruchu oporu; ZKRPiBP rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku, jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 63314 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 18644 członków zwyczajnych (weteranów – żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją pluralistyczną, skupiającą: 3913 żołnierzy Wojska Polskiego, 402 żołnierzy Września 1939 r., 303 żołnierzy służących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 2433 żołnierzy Armii Krajowej, 1127 żołnierzy Batalionów Chłopskich, 625 żołnierzy Armii Ludowej – konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej, 171 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 245 żołnierzy walczących w Polskich Oddziałach Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 235 najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”, 5697 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 468 represjonowanych. Do Związku należy 3022 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania) / za: https://www.kombatantpolski.pl/pl/
  • Konwent Organizacji Kombatanckich Tczewa i Powiatu Tczewskiego [zarząd konwentu: przewodniczący – kpt. w st. spoczynku Edmund Pek, sekretarz – st. chor. sztab. Mieczysław Brykarczyk]; w skład konwentu wchodzą następujące organizacje oraz stowarzyszenia: Związek kombatantów RP i B.W.P. Koło w Tczewie, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Tczewie, Związek byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych O/Okręgowy w Tczewie, Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło w Tczewie, Związek Sybiraków Koło w Tczewie, Klub Żołnierzy Rezerwy L.O.K. w Tczewie, Stowarzyszenie  Tczewskich  Saperów

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 21,0 cm x 7,4 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, wspomnienia, więźniowie polityczni – od 1989, albumy, Tczew – historia – od 1989, fotografia, wydarzenia kulturalne, uroczystości, wywiady, reportaże, referaty

uwagi:

na stronie pierwszej / stronie tytułowej widoczna rycina przedstawiająca tczewskiego gryfa (tczewski gryf – elementy charakterystyczne: otwarty dziób z wysuniętym językiem, rozwarte orle szpony, mocno osadzone lwie łapy, skrzydło gotowe do lotu, wygięty ku górze ogon zakończony obnażonym kolcem; w latach międzywojennych (1920-1938) symbolem miasta był złoty gryf na niebieskim tle, wraz z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 roku zakończył się spór o barwy tczewskiego herbu, ustalono, że symbolem grodu Sambora będzie odtąd czerwony gryf ze złotym dziobem i pazurami umieszczony w polu srebrnym (białym), do sprawy powróciła jeszcze raz Rada Miejska Tczewa w 1990 roku precyzując informacje dotyczące kształtu oraz kolorystyki wszystkich elementów tczewskiego orło-lwa)

sygnatura:

DZS5

numer skanu:

dzs_0005

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content