Tczew. Promocja książki Józefa Golickiego „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki Józefa Golickiego „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki Józefa Golickiego „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” [tłumaczenie na język angielski Dorota Witkowska, Anna Szulc; tłumaczenie na język niemiecki Aleksandra Jeszke-Zillmer; adres wydawniczy: Gazeta Reklamowa, Agencja Impresaryjna „Pop & Art”, [Tczew – miejsce wydania na podstawie siedziby wydawnictwa] 2009]; publikacja wydana w serii „Biblioteka 750-lecia Miasta Tczewa”

tekst przemówienia wygłoszonego przez autora książki, 18 kwietnia 2009 roku, podczas promocji w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie:

Szanowni Państwo!
Co wiemy o początkach Tczewa? Okazuje się, że niewiele. Niewiele też na ten temat napisano. Większość publikacji i opracowań ma charakter hipotez. Opiera się na pojedynczych, często mało wiarygodnych źródłach historycznych. Niewątpliwie duży wpływ na taki stan rzeczy miały dwa pożary miasta w 1433 i 1577 roku. W ich wyniku zniszczone zostały miejscowe dokumenty. Wszyscy, którzy zajmują się historią, badaniem najstarszych dziejów miasta muszą zatem domniemywać, przypuszczać. Posługiwać się terminami: zapewne, podobno, prawdopodobnie, być może, itp. Oczywiście do czasu, gdy konkretne tezy, założenia nie znajdą naukowego potwierdzenia.
Współcześnie weryfikacja większości hipotez jest możliwa. Wymaga jednak podjęcia konkretnych, często długotrwałych prac, działań prowadzonych nie tylko przez historyków, ale także, albo przede wszystkim, przez archeologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin. Wielki jubileusz 750-lecia miasta Tczewa jest niepowtarzalną, doskonałą okazją do rozpoczęcia takich badań. Środki na ten cel w dużej części są możliwe do uzyskania z funduszy unijnych. Badanie początków miasta, renowacja istniejących obiektów zabytkowych i ich wykorzystywanie w celach edukacyjnych, wystawienniczych, turystycznych, itp. mogłoby stworzyć niepowtarzalną szansę dla Tczewa. (…) Pragnę przypomnieć, że Tczew jest najstarszym miastem Pomorza (pomijając założone nieco wcześniej Kwidzyn i Elbląg) oraz, że posiada dwa najstarsze kościoły w województwie.
Szanowni Państwo!
Co zobaczymy na każdej panoramie Tczewa, ilustracji, rycinie, starej fotografii, widokówce – górujące nad miastem kościoły. Są one integralną, immanentną, niezbywalną częścią Tczewa, świadczą o jego tożsamości. Są wizerunkiem miasta, jego elementem rozpoznawalnym.

Przygotowując publikację „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” miałem możliwość dokładnego obejrzenia i ocenienia stanu obydwu obiektów. Pożary, wojny, nieustanne remonty prowadzone w XVII i XIX wieku, brak środków na bieżące restauracje odcisnęły swoje piętno na
współczesnym wizerunku kościołów. Żaden użytkownik (kościół, parafia) nie jest w stanie sam poprawić kondycji obydwu obiektów, odnowić wiele autentycznych skarbów polskiej kultury. Tylko my, tczewianie wspólnie możemy działać w celu odtworzenia i nadania kościołom ich utraconego blasku. Jest to naszym wspólnym obowiązkiem. „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” jest pierwszą publikacją z cyklu „Biblioteka 750-lecia Tczewa”. Książka powstawała z mojej inicjatywy i nakładem własnych środków finansowych. Cały cykl ma popularyzować i upowszechniać wiedzę o najstarszych obiektach i zdarzeniach związanych z historią naszego miasta. Być może przyczyni się do tego pogłębionego, refleksyjnego spojrzenia na losy / za: Kociewski Magazyn Regionalny, nr 1 (68) 2010

organizator:

 • Gazeta Reklamowa Józef Golicki
 • Agencja Impresaryjna Pop&Art Józef Golicki [ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 2]
 • Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły

współpraca:

 • Restauracja „Piaskowa” Tczew [ulica Piaskowa 3]
 • Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” w Tczewie

miejsce spotkania:

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, ulica 30 Stycznia 4 [współcześnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły, ulica 30 Stycznia 4]

data / termin spotkania:

18 kwietnia 2009 roku (godzina 18:00)

osoby powiązane:

 • Józef Golicki pomysłodawca oraz główny organizator In Memoriam – Festiwalu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu; autor wielu poczytnych publikacji wzbogaconych fotografiami, m.in. „Tczewski most przez Wisłę – 160 lat historii”, „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 1920-2020”, „Wędrówki po średniowiecznym Tczewie”, „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „Niezwykłe miejsca powiatu tczewskiego”, animator kultury, regionalista uhonorowany medalem Pro Domo Trsoviensi, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Tczewianin Roku 2006, współzałożyciel Kociewskiego Magazynu Regionalnego (1985), a także tczewskiego pisma społecznego „Uwaga” (1990), inicjator obchodów 800-lecia pierwszego zapisu nazwy Tczew (1998), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1990-98), założyciel i prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” (1999-2004)
 • Aleksandra Jeszke-Zillmer – germanistka, wiceprzewodnicząca Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Hamburgu
 • Anna Szulc – nauczyciel języka angielskiego (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie)

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

zaproszenie / blankiet o wymiarach 14,9 cm x 10,3 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, klasztory – historia, kościoły – historia, kaplice – historia, sztuka sakralna, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Tczew – religia, wydawnictwa popularne, Tczew – budownictwo sakralne, architektura, kościół podominikański, kościół szkolny, Kościół pw. św. Stanisława Kostki, wydarzenia kulturalne

uwagi:

na rewersie (w dolnej części strony) widoczne logo:

 • Fabryki Sztuk w Tczewie
 • Restauracji Piaskowej [Restauracja Piaskowska – Piotr Rezmer – Tczew]
 • Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA”

sygnatura:

DZS29

numer skanu:

dzs_0029

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content