Tczew. Promocja książki Józefa Golickiego „Album tczewski. Fotografie do 1945. Cz. 2” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki Józefa Golickiego „Album tczewski. Fotografie do 1945. Cz. 2” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki Józefa Golickiego „Album tczewski. Fotografie do 1945. Cz. 2” [adres wydawniczy: Gazeta Reklamowa, Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, Tczew 2014]

Józef Golicki, Słowo wstępne [do publikacji „Album tczewski. Fotografie do 1945. Cz. 1”] / Kociewski Magazyn Regionalny, nr 1 (84) 2014:

Archiwalia, fotografie, dokumenty tczewskie zbieram od kilkunastu lat. Ta swoista pasja narodziła się w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej rezultatem jest cykl wydawniczy pt.: „Album Tczewski”. Książki ukazujące się od 1999 roku w ramach ww. serii dokumentują i upowszechniają najnowszą historię miasta. W czasach globalizacji i wszechobecności mass-mediów, gdy informacje przekazuje się głównie w formie nakładających się kadrów z krótkim komentarzem, uznałem, że najlepszym sposobem dotarcia do czytelnika i zmuszenia go do choćby krótkiej refleksji będzie forma albumu, pamiętnika z fotografiami. Dotychczas ukazało się osiem publikacji z serii „Album Tczewski”, wszystkie poświęcone są wybranym problemom czy też obiektom. Taka charakterystyka dziejów Tczewa wydawała się być celowa i właściwa. W ten sposób w jednym opracowaniu znalazły się materiały jednorodne tematycznie. Po czasie okazało się, że jest to rozwiązanie nie najlepsze.

„Albumy Tczewskie” są swego rodzaju fotograficznym archiwum Tczewa. W dużej mierze jego twórcami i bohaterami są tczewianie udostępniający archiwalia. Z roku na rok, rośnie liczba osób popierających idee tczewskiego pamiętnika i dostarczających nowe zdjęcia i dokumenty. Dlatego pierwotny zamysł wydawania kolejnych tematycznych zeszytów „Albumu” stał się nie do końca właściwy. Ciągle bowiem pojawiają się nowe materiały poszerzające naszą wiedzę o osobach i zdarzeniach już opisanych i które mogłyby znaleźć się w już opublikowanych zeszytach „Albumu”. Jeżeli nie posiada się jednego już zamkniętego źródła, a w każdym momencie mogą pokazać się nowe dotąd nieznane archiwalia wzbogacone o osobisty komentarz, to należy przyjąć inną koncepcję pracy, taką, która pozwoli w każdym momencie i o każdym czasie wykorzystać to, co niesie nam życie.

Kolejne książki z serii „Album Tczewski” będą miały tytuł „Fotografie do 1945 roku” lub „Fotografie po 1945 roku” opatrzone kolejną numeracją (1, 2, 3 itd.). Każda publikacja składać się będzie z trzech rozdziałów: mieszkańcy, miasto, wydarzenia. W ramach ww. rozdziałów mogą pojawiać się różne tematy, zagadnienia. (…) Chciałbym, aby każdy kolejny tom, zeszyt „Fotografii” zachęcał tczewian do przeglądania swoich zbiorów i ich
udostępniania w celu opisania czy też wyjaśnienia miejskich zdarzeń, zjawisk czy też pokazania obrazów dokumentujących różne aspekty życia tczewian.

W rozdziale dotyczącym mieszkańców publikowane będą fotografie i dokumenty przedstawiające prywatne życie obywateli Tczewa – pojedynczych osób, rodzin i grup towarzyskich. Tutaj znajdą swoje miejsce portrety i zdjęcia wykonane w celu upamiętnienia ważnych rocznic, świąt czy innych zdarzeń, takich jaki śluby, święta religijne, służba w wojsku, zabawy, wycieczki, spotkania towarzyskie.

Rozdział drugi poświęcony miastu zawierać będzie fotografie Tczewa (pojawią się tutaj widoki ogólne, zdjęcia różnych fragmentów miasta czy też wybranych obiektów). Szczególną wartość posiadają obrazy Tczewa, uchwycone mimochodem przy okazji wykonywania zdjęć konkretnym osobom podczas spacerów czy wycieczek.

Archiwalia dotyczące wydarzeń, uroczystości miejskich i pokazujące różne formy aktywności tczewian znajdą się w trzecim rozdziale. Obejrzymy tutaj fotografie dokumentujące działalność mieszkańców w organizacjach kulturalnych, sportowych, religijnych, politycznych. W tej części każdej książki będzie można również zobaczyć tczewian w szkole i w pracy. Niezwykle cenne będą zdjęcia przedstawiające najważniejsze święta miejskie, manifestacje i wiece.

Pomimo, że publikacje noszą tytuł „Fotografie”, to nie ograniczają się tylko do zwykłego prezentowania zdjęć. Każdy dokument, obraz, kadr będzie opatrzony stosownym mniej lub bardziej rozbudowanym komentarzem, podpisem, który pozwoli przybliżyć zdjęcie czytelnikowi. W niektórych wypadkach, w szczególności dotyczących wizerunków pokazujących prywatne życie tczewian, w podpisach mogą pojawiać się błędy. Nie zawsze otrzymane od właścicieli fotografii informacje można zweryfikować w oparciu o posiadane naukowe źródła. Mam nadzieję, że pomoc setek tczewian pozwoli na stworzenie fotograficznego archiwum Tczewa i opisanie najnowszych dziejów miasta za pomocą obrazów. Czy i w jakim zakresie będą z niego korzystać kolejne pokolenia obywateli Tczewa
czas pokaże.

Józef Golicki o publikacji „Album tczewski. Fotografie do 1945. Cz. 2″ / Kociewski Magazyn Regionalny nr 4 (87), 2014

Kolejna publikacja z serii „Fotografie” kontynuuje prezentacje obrazów miasta i jego mieszkańców do 1945 roku. Tak jak wcześniejsze albumy, składa się z trzech części. Podział na poszczególne rozdziały jest umowny, bowiem niektóre tematy, problemy mogłyby z równym powodzeniem znaleźć się w tej czy innej części książki. Fotografie do 1945 roku sygnowane numerem 2 różnią się od części pierwszej. Format, kształt edytorski i objętość publikacji pozostały bez zmian. Innowacja polega przede wszystkim na rozszerzeniu warstwy tekstowej i na indywidualizacji, wyróżnieniu każdej strony publikacji przez przypisanie jej do określonego tematu. Taki sposób aranżacji, przedstawienia dokumentalnych materiałów ma jeszcze bardziej zainteresować potencjalnego czytelnika poszczególnymi wątkami, zagadnieniami zawartymi w książce. Od numeru 2 w albumach z serii „Fotografie” będą również pojawiać się archiwalia (szkice, rysunki, grafiki, kartografia) związane z Tczewem a sięgające dalej w przeszłość niż fotografia.

organizator:

  • Gazeta Reklamowa Józef Golicki
  • Agencja Impresaryjna Pop&Art Józef Golicki [ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 2]
  • Fabryka Sztuk w Tczewie

mecenat wydawniczy:

  • Submet Tczew – Międzynarodowa Firma z Tczewa

miejsce spotkania:

Fabryka Sztuk w Tczewie, ulica 30 Stycznia 4

data / termin spotkania:

11 sierpnia 2014 roku (godzina 18:00)

osoby powiązane:

  • Józef Golicki pomysłodawca oraz główny organizator In Memoriam – Festiwalu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu; autor wielu poczytnych publikacji wzbogaconych fotografiami, m.in. „Tczewski most przez Wisłę – 160 lat historii”, „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 1920-2020”, „Wędrówki po średniowiecznym Tczewie”, „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „Niezwykłe miejsca powiatu tczewskiego”, animator kultury, regionalista uhonorowany medalem Pro Domo Trsoviensi, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Tczewianin Roku 2006, współzałożyciel Kociewskiego Magazynu Regionalnego (1985), a także tczewskiego pisma społecznego „Uwaga” (1990), inicjator obchodów 800-lecia pierwszego zapisu nazwy Tczew (1998), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1990-98), założyciel i prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” (1999-2004)

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

zaproszenie / blankiet o wymiarach 14,7 cm x 10,5 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, Tczew – historia, Tczew – mieszkańcy, Tczew – wydarzenia, pocztówki – 19-20 wiek, fotografia – do 1945 roku, Tczew – historia – do 1945 roku, archiwalia, wydawnictwa albumowe, wydarzenia kulturalne

sygnatura:

DZS52

numer skanu:

dzs_0052

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content