Tczew. Promocja książki „Doktor Danuta Galewska 1935-2012: życie z pasją i w trosce o bliźnich” – zaproszenie

Tczew. Promocja książki „Doktor Danuta Galewska 1935-2012: życie z pasją i w trosce o bliźnich” – zaproszenie

wydarzenie:

Promocja książki „Doktor Danuta Galewska 1935-2012: życie z pasją i w trosce o bliźnich” [ praca zbiorowa pod red. Adama Galewskiego i Jana Kulasa; adres wydawniczy: Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2014] / promocja zorganizowana w ramach 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

o książce (Kazimierz Ickiewicz, Książka o doktor Danucie Galewskiej, Kociewski Magazyn Regionalny, nr 3 (86), 2014):

Książka pt. „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. Życie z pasją i w trosce o bliźnich”, autorstwa Adama Galewskiego i Jana Kulasa, jest piątą tczewską
biografią z najnowszej historii miasta. (…) składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy, zatytułowany „Zarys biografii Danuty Galewskiej 1935-2012”, zawiera autobiografię bohaterki książki napisaną w 1991 roku oraz jej biogram, kalendarium życia i działalności na tle aktywności solidarnościowej i antyalkoholowej. Oba teksty są autorstwa Jana Kulasa. Drugi rozdział to wspomnienia osobiste Danuty Galewskiej dotyczące działalności solidarnościowej. W rozdziale tym znalazły się notatki naszej bohaterki z pierwszego okresu działalności NSZZ „Solidarność”, wspomnienia dotyczące „Solidarności” z lat 1980-1981, ale spisane po wielu latach, bo 1 lipca 2005 roku, a także opis działalności związanej z podziemną „Gazetą Tczewską” i podziemną „Solidarnością Tczewską” w latach 1982-1989. (…) W tej części zamieszczono również oświadczenie dra Zbigniewa Bulczaka dotyczące działalności Danuty Galewskiej oraz opinię dyrektora Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku dra Romualda Jeznacha o aktywności zawodowej dr Danuty Galewskiej z 15 stycznia 1990 roku. Rozdział trzeci „Danuta Galewska nie tylko o swojej działalności antyalkoholowej” obejmuje trzy teksty bohaterki książki poświęcone dr Aleksandrze Gabrysiak (1942–1993), spotkaniom i pracy z alkoholikami, które dr Danuta Galewska uważała za największe osiągnięcie zawodowe, a także działalność Tczewskiego Stowarzyszenia „Trzeźwości” w latach 1994-1998. Rozdział czwarty pt. „Danuta Galewska w oczach najbliższej rodziny” stanowią wspomnienia (…) syna Adama, współautora książki oraz córki Ewy, po mężu Ruszkowskiej. (…) Rozdział piąty redaktorzy zatytułowali „Wspomnienia, relacje i refleksje”. W tej części książki znalazły się 62 wspomnienia i relacje osób, które w sposób bardzo bezpośredni i serdeczny przybliżyły czytelnikom niezwykłą indywidualność dr Danuty Galewskiej i jej oddanie pacjentom i osobom, które często nie z własnej winy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Mają one w wielu przypadkach charakter osobistego świadectwa. Wyłania się z nich – jak piszą Adam Galewski i Jan Kulas w zakończeniu książki – „obraz pani doktor jako osoby dobrej i wrażliwej, prawej i szlachetnej, patriotki i profesjonalistki – jednym słowem dużej indywidualności z wielką pasją społeczną. Jako lekarz i wielki społecznik doktor D. Galewska miała też wpływ na życie szeregu osób. Ten wpływ sprowadzał się nierzadko do tego, co najważniejsze – do ratowania ludzkiego życia lub przywrócenia mu elementarnych wartości”.
O roli i znaczeniu dr Danuty Galewskiej mówią tytuły zamieszczonych w książce relacji i wspomnień. Wyłania się z nich obraz dobrego człowieka, pięknej i wspaniałej kobiety, zaangażowanego lekarza, niezastąpionej matki i babci.
Książka „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. Życie z pasją i w trosce o bliźnich” na poszczególnych jej stronicach mówi, że warto być człowiekiem dobrym, przyzwoitym i pomocnym. Takim była doktor Danuta Galewska. Powiedzmy dobitnie, że nasza bohaterka była Autorytetem. (…) Wyrazy uznania za przygotowanie tej książki – nad którą prace trwały dwa lata – należą się jej autorom: Adamowi Galewskiemu i Janowi Kulasowi.
Kończąc, życzę Państwu ciekawej i inspirującej lektury.

organizator:

  • Fabryka Sztuk w Tczewie
  • Adam Galewski – autor publikacji „Doktor Danuta Galewska 1935-2012: życie z pasją i w trosce o bliźnich”
  • Jan Kulas – autor publikacji „Doktor Danuta Galewska 1935-2012: życie z pasją i w trosce o bliźnich”

miejsce spotkania:

Fabryka Sztuk w Tczewie, ulica 30 Stycznia 4

data / termin spotkania:

25 sierpnia 2014 roku (godzina 18:00)

osoby powiązane:

  • Danuta Galewska (1935-2012) – absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, zatrudniona między innymi w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Gdańsku,  Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublińcu [to właśnie w Lublińcu D. Galewska uzyskała I i II stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii], Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim (w latach 1967-1969) oraz w tczewskiej Poradni Zdrowia Psychicznego, działaczka podziemia solidarnościowego, założycielka, a zarazem liderka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, działającego na terenie tczewskiego ZOZ-u, lekarka zaangażowana w organizację oraz rozwój Ruchu Trzeźwości im. św. M. Kolbego w Tczewie
  • Adam Galewski – autor publikacji „Doktor Danuta Galewska 1935-2012: życie z pasją i w trosce o bliźnich”, syn działaczki solidarnościowej Danuty Galewskiej
  • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny bądź współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta / blankiet wymiarach 14,8 cm x 10,5 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, opracowania regionalne, ruch trzeźwości, NSZZ Solidarność, Galewska Danuta (1935-2012), Tczew – biografie, Tczew – lekarze, Tczew – Zakład Opieki Zdrowotnej, wspomnienia, wydarzenia kulturalne

uwagi:

na rewersie logo tczewskiej Fabryki Sztuk

sygnatura:

DZS53

numer skanu:

dzs_0053

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content