Tczew. Spotkanie samorządów nadwiślańskich województwa pomorskiego – zaproszenie

Tczew. Spotkanie samorządów nadwiślańskich województwa pomorskiego – zaproszenie

wydarzenie:

 • spotkanie samorządów nadwiślańskich województwa pomorskiego / spotkanie mające na celu zapoznanie uczestników sympozjum wiślanego z aktualnym stanem wiedzy na temat żeglugi śródlądowej na obszarze województwa pomorskiego
 • podpisanie Deklaracji Współpracy na rzecz Wisły i jej dorzecza [sygnatariusze Deklaracji: Liga Morska i Rzeczna w Gdańsku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu, Rada Regionalna Pomorza Nadwiślańskiego w Grudziądzu, Fundacja Kaskada Dolnej Wisły we Włocławku, Stowarzyszenie Wisły „WISŁA” w Warszawie]

organizator:

 • Marek Modrzejewski – starosta powiatu tczewskiego
 • Zenon Odya – prezydent miasta Tczewa
 • Stowarzyszenie „Wisła” Tadeusz Wrycza
 • Roman Klim – dyrektor Muzeum Wisły w Tczewie

miejsce spotkania:

Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ulica 30 Stycznia 4 [obecnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły, ulica 30 Stycznia 4]

data / termin spotkania:

8 listopada 1999 roku (godzina 10:00)

osoby powiązane:

 • Marek Modrzejewski – były starosta tczewski pierwszej i drugiej kadencji, od 1994 roku kierownik Urzędu Rejonowego w Tczewie, obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego, reprezentant Koalicji Obywatelskiej
 • Urszula Wierycho – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie (25.09.1996 – 30.04.2015)
 • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
 • Roman Klim – regionalista, wieloletni pracownik Centralnego Muzeum Morskiego [w czerwcu 1980 roku R. Klim przystąpił do organizowania w Tczewie Muzeum Wisły, kolejnego oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdański, od grudnia 2013 roku działającego pod nazwą Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (tytuł przyznany pośmiertnie w 2001 roku), w latach 1996-2000 prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), autor wielu prac z zakresu turystyki oraz historii Pomorza (m.in. „Cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych”, „Notatki z kociewskich wędrówek”, „Żuławy Wiślane. Szlaki piesze i rowerowe”, itd.)
 • Tadeusz Wrycza – absolwent Wydziału Budowy Okrętów na Politechnice Gdańskiej, zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Gdańsku, prezes Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w Tczewie
 • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa
 • Mirosław Rybczyński – członek Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w Tczewie, pracownik Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, uczestnik III Sympozjum „Zabytki hydrotechniki w Polsce”
 • Jerzy Makowski – autor publikacji: „Dolna Wisła i jej obwałowania: historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań. Odcinek od Torunia do Białej Góry”, „Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły: historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań”, itd.
 • Wacław Kowalski – prezes Stowarzyszenie Wisły „WISŁA” w Warszawie

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 14,8 cm x 10,1 cm

hasła przedmiotowe:

dział ogólny, środowisko geograficzne, hydrologia, Wisła, Dolna Wisła, żegluga śródlądowa

uwagi:

 • na stronie pierwszej (prawy górny róg) widoczna barwna rycina przedstawiająca tczewskiego gryfa (tczewski gryf – elementy charakterystyczne: otwarty dziób z wysuniętym językiem, rozwarte orle szpony, mocno osadzone lwie łapy, skrzydło gotowe do lotu, wygięty ku górze ogon zakończony obnażonym kolcem; w latach międzywojennych (1920-1938) symbolem miasta był złoty gryf na niebieskim tle, wraz z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1939 roku zakończył się spór o barwy tczewskiego herbu, ustalono, że symbolem grodu Sambora będzie odtąd czerwony gryf ze złotym dziobem i pazurami umieszczony w polu srebrnym (białym), do sprawy powróciła jeszcze raz Rada Miejska Tczewa w 1990 roku precyzując informacje dotyczące kształtu oraz kolorystyki wszystkich elementów tczewskiego orło-lwa)
 • zaproszenie zawiera szczegółowy program wydarzenia wraz z wykazem wygłaszanych referatów (tytuły referatów: „Celowość, znaczenie i realność reaktywowania śródlądowej żeglugi turystyczno-pasażerskiej w Delcie Wisły” – Tadeusz Wrycza, „Żegluga na Wiśle dawniej i dziś” – Roman Klim, „Żegluga turystyczno-pasażerska w strategii rozwoju Województwa Pomorskiego, aspekty finansowania przedsięwzięć” – Mirosław Rybczyński, „Uwarunkowania klimatyczne i powodziowe oraz techniczne dla uprawiania żeglugi w Delcie Wisły” – Jerzy Makowski)

sygnatura:

DZS70

numer skanu:

dzs_0070

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content