Kontakt

Sekcja Historii Miasta

Dane kontaktowe:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
Dział Historii Miasta
ul. Tadeusza Kościuszki 2
83-110 Tczew
telefon 572-779-199
e-mail: shm@biblioteka.tczew.pl

Wejście do budynku od strony skweru dr. Schefflera (od ul. Łaziennej).

Czynne:

Poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 16:00

Udostępnianie zbiorów

W celu pozyskania opublikowanych materiałów zamieszczonych w Tczewskiej Bibliotece Wirtualnej Skarbnica, na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej biblioteka.tczew.pl lub znajdujących się w naszych zbiorach, prosimy o kontakt z Działem Historii Miasta mailowo: shm@biblioteka.tczew.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 572-779-199, bądź listownie pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ulica Tadeusza Kościuszki 2, 83-110 Tczew.

Wszystkie materiały ze zbiorów biblioteki udostępniamy bezpłatnie.

O ile Biblioteka posiada odpowiednie prawa do danych zbiorów, to wyrazi zgodę na ich dalsze użycie. Materiały biblioteczne, do których posiadamy pełne prawa, wolno zwielokrotniać, zmieniać, rozpowszechniać oraz wykonywać i wykorzystywać utwór, nawet w celach komercyjnych. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw do utworu. Wykorzystując materiały należy podać, że pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Skip to content