Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://skarbnica.tczew.pl. Strona ta została stworzona i jest utrzymywana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew.

Przetwarzanie danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew,
 • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Głuchowską możliwy jest pod adresem inspektor@um.tczew.pl,
 • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych.

Jakie dane zbieramy

Strona internetowa zbiera tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Są one potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Akceptowanie lub odrzucenie plików cookies można dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Skip to content