Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Wiatrak – obiekt wpisany do krajowego rejestru zabytków. Fragment ulicy Wojska Polskiego

Tczew. Wieża Ciśnień przy rozwidleniu ulic Bałdowskiej i 30-go Stycznia – widok od strony

Tczew. Wybrane ujęcia miasta. Karta pocztowa z czterema widokami obiekty widoczne: siedziba Urzędu Miejskiego przy

4/4