Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widoczny

Tczew. Kamienica przy ulicy Krótkiej 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą

Tczew. Budynek przy ulicy Gdańskiej 49 (dawniej sklep i restauracja Gertrudy i Pawła Richterów)

3/3