Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

2/2