Tczew. Panorama miasta. Widok zachodniego pobrzeża Wisły (niemieckojęzyczna nazwa Dirschau przekreślona, powyżej

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Akcja gaśnicza

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – niem. Dirschau.

Tczew. Młyn Parowy – rejon obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem.

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły – widok z mostu drogowego

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

11/11