Tczew. Nabrzeże wiślane / przystań rybacka (rejs wycieczkowy w kierunku Gorzędzieja) – niem.

Gorzędziej (niem. Gerdin). Pobrzeże Wisły obiekty widoczne: flaga Cesarstwa Niemieckiego / Rzeszy

Tczew. Nabrzeże wiślane / przystań rybacka (rejs wycieczkowy w kierunku Gorzędzieja) – niem.

3/3