Powitanie ks. biskupa Stanisława Okoniewskiego przez duchowieństwo i wiernych obiekty widoczne: kamienica przy Placu Generała Józefa

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

3/3