Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 /

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 –

Tczew. Widok na obecną ulicę Gdańską. Dawny Dom Parafialny Św. Józefa / niem.

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 /

Tczew. Rekonwalescenci i personel tczewskiego lazaretu zlokalizowanego przy ówczesnej ul. Starogardzkiej (obecnie ul. Szkoły Morskiej

5/5