Tczew. Panorama miasta. Widok zachodniego pobrzeża Wisły (niemieckojęzyczna nazwa Dirschau przekreślona, powyżej

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Kamienice

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 /

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczewskie Zacisze / obszar przylegający do byłych terenów wojskowych, częściowo porośnięty lasem, miejsce

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (dawny rynek staromiejski). Wieża kościoła farnego

Tczew. Wiatrak. Fragment ulicy Wojska Polskiego (daw. Schöneckerstrasse od 1881, 1904-1931, 1939-1945). obiekty

Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy – widok boczny / Dirschau.

Tczew. Mosty Tczewskie: most drogowy, most kolejowy / niem. Dirschau. Weichselbrücke mit

Tczew. Plac Świętego Grzegorza. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki / niem. Dirschau.

Tczew. Mosty Tczewskie. Portal mostu kratowniczego / drogowego. Portal mostu kolejowego. Wieże

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczew. Mosty Tczewskie. Portale Mostów Tczewskich – widok boczny / niem. Dirschau.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Wisła. Port rybacki. Budynki przy obecnej ulicy Nad Wisłą – niem. Dirschau.

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – widok z lotu ptaka / niem. Dirschau. Bahnhofs

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Nowy most. Portal mostu kratowniczego (drogowego) / niem. Dirschau. Brückenperspektive obiekty

Tczew. Mosty Tczewskie. Portal mostu kratowniczego / drogowego. Portal mostu kolejowego. Wieże

Tczew. Mosty Tczewskie. Portal mostu kratowniczego / drogowego. Wieże mostu drogowego. obiekty

25/57