Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Dawna przystań wioślarska obiekty widoczne: łódź flagi [biało-czerwone] przystań wioślarska statek

Tczew. Mosty Tczewskie: most drogowy, most kolejowy / niem. Dirschau. Weichselbrücke mit

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem. Dirschau von

Tczew. Gród Sambora Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) obiekty widoczne:

Tczew. Nabrzeże wiślane / przystań rybacka (rejs wycieczkowy w kierunku Gorzędzieja) – niem.

10/10