Tczew. Dworzec kolejowy / stacja kolejowa przy ul. Pomorskiej 18 – zdjęcie wykonane

Tczew. Siedziba Prezydium PRN / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa

Tczew. Dworzec kolejowy / stacja kolejowa przy ul. Pomorskiej 18 – zdjęcie wykonane

Tczew. Gród Sambora 1260-1960. Panorama od strony Wisły. Kościół św. Józefa. Fara z XIV wieku.

4/4