Tczew. Portal mostu drogowego. W tle widoczny fragment mostu kolejowego – reprint widokówki

Tczew. Dawny dworzec kolejowy (elewacja frontowa budynku dworcowego) – reprint widokówki wydany

Tczew. Park Miejski (rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza) – reprint widokówki wydany

Tczew. Ulica Kopernika. Fragment ulicy Wojska Polskiego – reprint widokówki wydany z okazji

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – reprint

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 /

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne:

Tczew. Dawny most kolejowy / niem. Dirchau. Neue Brücke obiekty widoczne: most

Tczew. Park Miejski / niem. Dirschau. Stadtpark obiekty widoczne: Park Miejski /

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

Tczewskie Zacisze / obszar przylegający do byłych terenów wojskowych, częściowo porośnięty lasem, miejsce

Tczew. Ulica Sobieskiego (wcześniej: Gosslerstrasse, Ringstrasse) / niem. Dirschau. Gosslerstrasse obiekty widoczne:

Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy – widok boczny / Dirschau.

Młynki pod Tczewem – daw. Nowymłyn [osada kociewska położona w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim,

Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego (daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego,

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem.

Tczew. Ulica Chłodna [osada założona w roku 1911 przez zarejestrowany w Tczewie Związek Kolejowy pod przewodnictwem

25/159