Tczew. Siedziba Prezydium PRN / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa

Tczew. Fragment Miasta. Widok na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego

5/5