Tczew. Elektrownia miejska przy ulicy Nowej – widok z zewnątrz obiekty widoczne: elektrownia

Tczew. Wodociągi miejskie. Ujęcie wody „Park Miejski” – hala maszyn po modernizacji w 1928

Tczew. Elektrownia miejska przy ulicy Nowej – wnętrze elektrowni obiekty widoczne: elektrownia

Tczew. Port morski (w budowie). Tczewski port przeładunkowy. Stanowiska do załadunku węgla obiekty widoczne:

Tczew. Port morski (w budowie). Tczewski port przeładunkowy. Stanowiska do załadunku węgla obiekty widoczne:

6/6