Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse obiekty

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Mosty przez Wisłę – widok od strony Lisewa / niem. Dirschau. Die neue

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera / niem. Dirschau. Adolf-Hitler-Platz obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse obiekty

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

10/10