Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Portale Mostów Tczewskich. Panorama miasta

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Tczew. Widok na obecną ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw. ulica Dworcowa) obiekty widoczne:

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera [daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika / niem. Dirschau

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

243/243