Tczew. Uczestnicy Powiatowego Kursu Naczelników Ochotniczej Straży Pożarnej (15 lipca 1934) –

Tczew. Widok na obecny Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Strażnica przy ulicy Lecha /

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na dawnym Przedmieściu Berlińskim); obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

Tczew. Ochotnicza Straż Pożarna. Tczewską OSP założono 22 listopada 1896 r. z inicjatywy

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim) / niem. Dirschau. Kreishaus obiekty widoczne:

Tczew. Starostwo (zlokalizowane na daw. Przedmieściu Berlińskim). Obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka

8/8